ÜYELİK ŞARTLARI

Üye olmak için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz.VATANDAŞLIK BİLGİLERİ


AİLE BİREYLERİ

ACİL DURUMLARDA ARANACAKLAR

 

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

 

Aydınlatma Metni’ni okudum ve kişisel verilerimin işlenmesi süreci hakkında bilgilendirildim. İşbu üyelik formunun imzalamamla, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Talpa tarafından kullanılmasına, işlenmesine, açık rıza gösterdiğimi, beyan ederim.
 
OKUDUM KABUL ETTİM

 

Kişisel verilerimin Talpa'nın uygun göreceği yurtiçi ve yurtdışındaki 3. Kişiler, çözüm ortakları ile paylaşılmasına, yine Talpa'nın uygun göreceği kişilerin nam ve hesabına ya da Talpa tarafından elektronik iletişim bilgilerimin paylaşıldığı 3. kişiler tarafından doğrudan tarafım ile elektronik yollar ile iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, beyan ederim.
 
OKUDUM KABUL ETTİM

 

Formda bildirmiş olduğum; acil durumlarda aranacak kişilere, eş ve/veya çocuğuma ait kişisel verileri işbu formda paylaşmadan önce Aydınlatma Metni’ni okutarak onları da bilgilendirdiğimi, kişisel verilerinin işbu formda paylaşılmasına, işlenmesine ve Talpa’nın uygun göreceği yurtiçi veya yurtdışındaki 3. Kişiler, çözüm ortakları ile paylaşılmasına ilişkin olarak açık rızalarını aldığımı kabul ve beyan ederim.
 
OKUDUM KABUL ETTİM

 

Dernek Tüzüğünü okudum. Tüzükte yer alan şart ve kuralları kabul ediyorum. İşbu formu doldururken verilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği benim sorumluluğumdadır. Bu kapsamda; yukarıda verdiğim tüm bilgiler doğru olup Dernek üyeliğine kabul edilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını, üyelik başvurum ile ilgili sonucun tarafıma elektronik posta yolu ile yazılı olarak gönderilmesini talep ederim .
 
OKUDUM KABUL ETTİM

 

ÜYE AİDATININ ÖDEME BİLGİLERİ

KREDİ KARTI ÖDEME BİLGİLERİ

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerimde değişiklik olduğu takdirde derhal TALPA’ya bizzat başvurarak ve mail ile yazılı biçimde bildirimde bulunacağımı, ödeyeceğim aylık 50 TL üyelik aidatımın;

İmzaladığım Otomatik Ödeme Talimatına istinaden yukarıda detayları verilen Banka hesabımdan (Yukarıda verilen Kredi Kartımdan) karşılanacağını,

Hesap bakiyemin (kredi kartı limitimin) her zaman üyelik aidatımı karşılamaya müsait olacağını,

Banka hesabımın herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, haciz konulması, kapatılması vb (Kredi Kartımın kullanılamaz hale gelmesi, çalınması, iptal edilmesi, son kullanma tarihinin geçmesi vb) hallerinde, Üyelik aidatımı başka bir kredi kartımı vererek veya TALPA’nın banka hesabına en geç her ayın 8. Günü EFT/havale yöntemi ile ödeyeceğimi,

Aidatlarımın tahsil edilip edilmediğini banka ekstresinden (kredi Kartı ekstresinden) düzenli olarak kontrol edeceğimi,

Ödenmemiş aidat borçlarımla ilgili olarak bir bildirim veya ihtarnameye gerek olmaksızın işbu belgeye istinaden tarafıma rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 
OKUDUM KABUL ETTİM

 

EVRAĞIN EN ALT KISMINDA GÖZÜKECEK BİLGİLER

BAŞVURU FORMU EKLERİ