Çalışma Grubu Üyeleri

Ertuğrul Sevimli – Sorumlu YK Üyesi

Murat Erkan Noyan – Başkan

Alper Gezeravcı

Murat Erkan Noyan

Çağrı Turhan

Hasan Özkandan

Görev Tanımı

  • Uçuş görev süreleri ve insan performansı ile ilgili standartların operatörlerce uygulandığını takip etmek ve her hangi bir uygunsuzluk olması durumunda konuyu medya ve ilgili kuruluşlar üzerinden çözüme ulaştırmaya çalışmak;
  • Uçuş görev süreleri ve insan performansı ile ilgili ulusal standartların uluslararası standartlar ile uyumlu olduğunu takip etmek ve uyumsuzluk durumunda ilgili yönetmelik ve talimatlarda bu uyumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurumlar ile iletişime geçmek;
  • Uçuş görev süreleri ve insan performansı konuları ile ilgili gelişmeleri (FTL kuralları, yorgunluk-fatigue üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, yorgunluk risk yönetimi sistemlerinin gelişimi ve uygulaması, aero-medikal konular, uçak tasarımında insan faktörü, uçuş prosedürlerinde ve operasyonlarında insan faktörü, olay ve kaza analizinde insan faktörü, pilotların fiziksel ve mental sorunlarının önlemesine yönelik uygulamalar vb.) ulusal ve uluslararası düzeyde takip etmek ve bu gelişmelerle ilgili kamuoyu oluşturup ilgili kurumlar ile iletişime geçmek;
  • Uçuş görev süreleri ve insan performansı konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
ftl-huper@talpa.org