Çalışma Grubu Üyeleri

Okan Üreksoy – Sorumlu YK Üyesi

Tevfik Zehni

Görev Tanımı

  • Havayolu pilotlarını etkileyebilecek yönde oluşan havacılık endüstrisindeki gelişmeleri sürekli takip etmek ve incelemek, bu konularda derneği ve üyeleri bilgilendirmek;
  • Havayolu pilotluğu mesleği ile ilgili endüstriyel konularda politikalar geliştirmek
  • Pilotları ilgilendiren mevzuat ve sözleşmeler ile ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek ve üyeleri ile paylaşmak;
  • Ülkemizin diğer ülkeler ile gerçekleştireceği havacılık hizmetleri anlaşmalarında pilotların çıkarlarını korunmasını ve sektörde haksız rekabete neden olabilecek durumların oluşmamasını sağlamak hedefi doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ve ilgili kurumlarla iletişimde olmak;
  • Havacılık sektöründe yapılan ve yapılmakta olan ülkeler arası ya da AB ile ülkeler arası havacılık hizmetleri anlaşmalarını takip etmek ve bu konudaki yeni gelişmelerin ülkemizin yapacağı anlaşmalarda geçerli olması için çalışmak;
  • Havacılık sektörünü liberalleşmesi hedefi doğrultusunda uluslararası arenada olan gelişmelerin takibi ve bu gelişmelerin ülkemizdeki havacılık yönetmelik, talimat, genelge ve kararnamelerinde de uygulanması için ilgili mercilerle iletişime geçme;
  • Liberalleşme hedefi ile havacılık pazarına giriş şartları, daha liberal bir havacılık sektöründe adil rekabetin nasıl sağlanacağı, havacılık firmalarının sahiplik modelleri ve kontrol mekanizmaları, tüketici hakları, liberalliğin getireceği koşulların negatif etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemler, liberal bir pazarda işçi haklarının korunması, liberal pazar ekonomisinde sürdürebilirliğin devamı için olması gereken koşutlar vb. gibi konularda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri takip etmek ve güvenliğin odakta bulunduğu bir bakış açısı ile pilotların haklarının korunmasını gerektiren durumlarda kamuoyunu bilgilendirmek ve lobi çalışması yapmak;
  • Endüstriyel ve ATRP konularında üyesi olduğu IFALPA, ECA ve ASAP’ın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA, ECA ve ASAP komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
ind@talpa.org