TALPA Tarihçe

1958 yılında THY bünyesinde pilotların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan THY Pilotları Cemiyeti, Türk sivil havacılığındaki gelişmeler ve 1985 yılından itibaren özel havayolu şirketlerinin kurulması sonucu, ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Cemiyet sivil havacılık sektöründeki tüm  kokpit ekiplerini bir dernek çatısı altında toplayabilmek gayesiyle 1996 yılında kendisini lağvederek, tüm maddi varlıklarını 05 Haziran 1997′ de Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’ne (TALPA) devretmiştir.

Derneğimiz Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu’nun (IFALPA) üyesidir. Dernek faaliyetleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü esaslarına göre yürütülmektedir. Türkiye’deki havayolu pilotlarının büyük çoğunluğunu bünyesinde barındıran derneğimizin üye sayısı gelişen sivil havacılığa paralel olarak hızla artmaktadır. Derneğimizin merkezi İstanbul’dadır.