TALPA Çalışma Komiteleri Koordinasyon Yapısı

TALPA bünyesinde, profesyonel pilotların karşılarına çıkabilecek çok çeşitli teknik ve mesleki konuları her yönüyle kapsamlı şekilde takip eden aşağıdaki komiteler mevcuttur.

Komitelerin Görevleri:

  • Hazırlayacakları çalışma programları doğrultusunda uluslararası düzeyde gelişmeleri içeren ve TALPA’nın uçuş emniyet görevini destekleyen politikalar oluşturmak;
  • Kendi alanlarında ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilebilmesi için mevcut uygulamalara yönelik olgunlaşmış değişiklik teklifleri hazırlamak;
  • SHGM, DHMI, TATCA, IFALPA, ECA, FSF, EURONTROL, ECAC, Uçak Üreticileri gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kendi alanlarındaki çalışma konularında koordinasyonu sağlamak ve devam ettirmek;
  • Derneği temsilen ulusal veya uluslararası toplantılara katılacak dernek üyeleri için kendi konularında bilgilendirme ve çalışma notları hazırlamak;
  • Özellik arzeden toplantılara katılması faydalı olduğu düşünülen üyeleri temsilci olarak önermek;
  • Yıllık faaliyet takvimi hazırlayarak bağlı olduğu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi aracılığıyla TALPA Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak, gerektiğinde ve 3 aylık dönemlerde düzenli faaliyet raporu hazırlamak;
  • Kamuoyu nezdinde, ulusal hava sahası ve dünya çapında uçuş emniyetini geliştirme çabalarıyla TALPA’nın duruşunu güçlendirmek;
  • Yönetim Kuruluna kendi alanlarına giren konularda tavsiyelerde bulunmaktır.