Çalışma Grubu Üyeleri

Cenk Seymen – Sorumlu YK Üyesi

Efecan Işıldar

Görev Tanımı

  • Hava trafik hizmetleri (komünikasyon, navigasyon, hava gözetleme, hava trafiği yönetimi)  ile ilgili uluslararası standartları takip etmek ve ülkemizde uygulanan uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri ile ilgili standartları bu standartlar doğrultusunda geliştirme ve uçuş güvenliğini en üst seviyede sağlama hedefi ile yetkili kurumlarla iletişime geçmek;
  • Hava trafik hizmetleri ile ilgili teknik, legal, uygulama konularında gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri ilgili kurumlarla paylaşmak;
  • Hava trafik hizmetleri konularında çıkarılacak talimat, yönetmelik ve genelgelerin uçuş ve pilot güvenliğinden taviz vermeyecek şekilde olmasını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak;
  • Uçaklar için gerekli meteoroloji bilgilerinin edinilmesi, bu bilgelere dair uyulması gereken kurallar konusunda yeni teknoloji ve regülasyonları takip etmek ve bu konularda gerekli kuruluşlarla iletişim sağlamak;
  • Havaalanı tesislerin tasarımı ve operasyonları (pistler, taxi pistleri, güvenlik bölgeleri, rampa bölgeleri, araç giriş çıkış yolları, çevre, yerdeki uçuş faaliyetleri ile ilgili bütün görsel göstergeler, yangın ve kurtarma sistemleri vb.) ile ilgili çalışmaları ve düzenlemeleri takip etmek ve bunların uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak;
  • Pist Emniyet Ekipleri içinde yer almak ve koordineli çalışarak, üyelere havaalanlarındaki mevcut eksiklikler ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler sağlamak;
  • Havaalanların ulusal standartlara göre hizmet sağlamasını, eksikliklerin giderilmesini ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin gerçekleşmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde bulunmak;
  • Hava trafik hizmetleri ve havaalanı konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
atm-ap@talpa.org