Çalışma Grubu Üyeleri

Murat Gezeravcı

Sezgin Şah

Görev Tanımı

 • Ülkemizde yapılan pilot eğitiminin uluslararası standartları ne kadar sağladığını takip etmek ve eksik kalan noktaların giderilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak;
 • Pilot lisanslama gereklerinin ulusal ve uluslararası standartlarda olmalarını sağlamak için gerekli iletişim ve çalışmalarda bulunmak;
 • Gelişen eğitim sistemlerini takip etmek ve gelişmeler ışığında verilen pilotluk eğitiminde ve pilot lisanslarında gerekli düzenleme ve gelişmelerin olması için çalışmak;
 • Otomasyonun gün geçtikçe gelişmesine rağmen pilot eğitiminde manüel uçuş operasyonlarına da önem verilmesinin devamını sağlamak için çalışmalarda bulunmak;
 • Pilot adaylarına alacakları eğitimin gerekleri ve içeriği konusunda ve üyesi olan pilotlara meslek süreleri boyunca alacakları eğitimler hakkında bilgilendirmek, danışmanlık yapmak ve bu konular ile ilgili oluşabilecek sorunlara çözüm üretmek;
 • Uçuş operasyonları (uçuş öncesi hazırlıklar kaptan pilotun sorumlulukları, yorgunluk – fatigue yönetimi, uçak performansı, operasyon limitleri, uçak göstergeleri, donanımı ve uçuş dokümanları, uçak bakımı vb.) ile ilgili uluslararası standartları takip etmek ve ülkemizde uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri ve ülkemizde uygulanan uçuş operasyonları ve hava trafik hizmetleri ile ilgili standartları bu standartlar doğrultusunda geliştirme ve uçuş güvenliğini en üst seviyede sağlama hedefi ile yetkili kurumlarla iletişime geçmek;
 • Uçuş operasyonları ile ilgili teknik, legal, uygulama konularında gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri ilgili kurumlarla paylaşmak;
 • Uçuş operasyonları konularında çıkarılacak talimat, yönetmelikler ve genelgelerin uçuş ve pilot güvenliğinden taviz vermeyecek şekilde olmasını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak;
 • Arama ve kurtarma operasyonları ve bu operasyonlara yönelik uyulması gereken kuralları, uygulamaları ve son gelişmeleri takip etmek ve kurumlar arası bilgilendirmeleri yapmak;
 • Uçağın ve uçakta bulunan gösterge ve donanımların pilot ve uçuş güvenliği açısından tasarımlarında geliştirilebilecek konuları belirlemek ve bu konularla ilgili gerekli kuruluşlarla iletişime geçmek;
 • Uçağın veya uçakta bulunan gösterge ve donanımların tasarımları ile ilgili son gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerden üyelerini ve ilgili kuruluşları bilgilendirmek;
 • Uçak üreticisi, sistem tasarımcısı ve mühendisler, bilimsel kuruluşlar ve denetim organları ile bağlantılı olarak etkin ve güvenli bir hava taşımacılığı anlayışını geliştirmek için havayolu pilotları beklenti ve bakış açıları konusunda bilgi alışverişinde bulunmak;
 • Üyelerinin uzmanlıklarını bilimsel, mühendislik ve üretim kurumlarından bilgi aktarımında bulunarak geliştirmek;
 • Pilot eğitimi, lisans, operasyon ve uçak tasarımı konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

Raporları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
tlo-ad@talpa.org