Çalışma Grubu Üyeleri

Erdinç Karakol – Sorumlu YK Üyesi

Sezgin Şah

Görev Tanımı

  • Uçuş süresinde ya da havaalanında yer faaliyetlerinde sivil havacılık ve halk ile ilgili bütün kişilerin korunmasının ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların, düzenlemelerin, duyuruların yapılmasını ve uygulamalarının takibini sağlamak;
  • Uluslararası düzeyde konulan güvenlik gerekleri ve tedbirleri ile uyumlu olacak şekilde havacılık güvenliğini bütün açılardan kapsayan durumlar için gerekli stratejileri ve politikaları geliştirmek;
  • Havacılık güvenliği alanında yeni gelişmeleri ve teknik çözümleri gözden geçirmek;
  • Potansiyel güvenlik konuları ile ilgili bilgi alışverişine bulunmak;
  • Kendi bölgesindeki havacılık güvenlik standartlarını üyesi olduğu IFALPA’nın üye kuruluşlarının bölgelerinde olan standartlarla uyumlu hale getirmek;
  • Tehlikeli maddelerin havayoluyla emniyetli olarak taşınmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası standartların uygulanmasını takip etmek, standartları sağlamayan durumların engellenmesi için çalışmak;
  • Tehlikeli maddelerin havayoluyla emniyetli olarak taşınması konusundaki mevzuat ve gelişmeleri takip etmek, yapılan uygulamalara yenileme gerekmesi durumunda ilgili kurumlar ile iletişime geçmek;
  • Güvenlik & tehlikeli maddeler konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
sec-dg@talpa.org