Çalışma Grubu Üyeleri

Okan Üreksoy – Sorumlu YK Üyesi

Korcan Alibaba – Başkan

Duygu Gencer

Turgut Varol

Av. Eda Naz Seren

İsmail Tamyiğit

Görev Tanımı

  • Sektörde pilotların var olan bütün kurumlarla olan ilişkilerinde sosyal ortamlarda her iki taraf arasındaki müzakereler, danışmanlık, arabuluculuk ve ortak aksiyon planları konusunda yasal açıdan iletişimi gerçekleştirir.
  • TALPA’nın bir meslek odası haline gelebilmesi için gereken hukuki çalışmaları yapmak;
  • Hava aracı olay veya kazasına maruz kalan üyelere gereken hukuki desteği sağlamak için temas noktası oluşturmak, tavsiyelerde bulunmak;
  • Talep halinde TALPA üyelerine, komitelerine ve ya yönetim kurulu üyelerine hukuki destek sağlamak;
  • Komite üyeleri ve TALPA üyeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası oluşan hukuksal gelişmeleri (iş kanunu, havacılık kanunu vb.) paylaşmak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

Raporları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
leg@talpa.org