Not: SAW Otopark için başvuran ile araç sahibinin soyadı eşleşmesi gerekmektedir.

   

  OTOPARK ÖDEME BİLGİLERİ

  KREDİ KARTI ÖDEME BİLGİLERİ

   

  Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,

   

  1- a) Otopark kartını ilgili otopark işletmesine bizzat başvurarak teslim alacağımı, sözkonusu kartın alınmaması veya gecikme ile alınması, alıındığı halde kullanılmaması, abonelik süresi boyunca kısmen veya tamamen veya belirli sürelerle kullanılmamış olması hallerinin, aylık abonelik ücretinin ödenmemesi, kısmen ödenmesi sonucunu doğurmayacağını, işbu başvuru formunu imzaladığım ay dahil olmak üzere abonelik ücretini her ay düzenli olarak ödeyeceğimi,

  b) Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerimde değişiklik olduğu takdirde derhal TALPA’ya bizzat başvurarak ve mail ile yazılı biçimde bildirimde bulunacağımı, TALPA İktisadi İşletmesine ödeyeceğim aylık….TL aylık abonelik ödemelerinin,

  İmzaladığım Otomatik Ödeme Talimatına istinaden yukarıda detayları verilen Banka hesabımdan (Yukarıda verilen Kredi Kartımdan) karşılanacağını, Hesap bakiyemin (kredi kartı limitinin) her zaman abonelik ücretini karşılamaya müsait olacağını,

  Banka hesabımın herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, haciz konulması, kapatılması(Kredi Kartımın kullanılamaz hale gelmesi, çalınması, iptal edilmesi, son kullanma tarihinin geçmesi vb) hallerinde, Abonelik ücretlerini başka bir kredi kartımı vererek veya TALPA’nın banka hesabına en geç her ayın 8. Günü EFT/havale yöntemi ile ödeyeceğimi, Ödemelerin yapılıp yapılmadığını banka ekstresinden (kredi Kartı ekstresinden) düzenli olarak kontrol edeceğimi, Herhangi bir yazılı veya mail ile iptal başvurum olmadığı takdirde ilan edilen yeni ücretler üzerinden kesinti yapılmasına rıza göstermiş sayılacağımı,

  c) Her ayın birinci gününden sonra yaptığım iptal başvurusunun izleyen aydan itibaren geçerli olacağını, 2 ay üstüste ödeme yapmadığım veya birbirini takip eden 12 ay içinde 4 kez gecikme ile ödeme yaptığım takdirde tarafıma yukarıdaki iletişim kanallarından en az biri ile ulaşılarak bilgi verilmesi kaydıyla otopark kartımın iptal edileceğini ve birikmiş borçlarımla ilgili olarak bir bildirim veya ihtarnameye gerek olmaksızın işbu belgeye istinaden tarafıma rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

   
  OKUDUM KABUL ETTİM

   

  2- TALPA web sitesinde yayınlanan Otopark Kullanım Talimatını okudum, kabul ettim. Talimatta yer alan şart ve kuralları kabul ediyorum. İşbu formu doldururken verilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliği benim sorumluluğumdadır. Bu kapsamda; yukarıda verdiğim tüm bilgiler doğru olup otopark aboneliğine kabul edilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını, abonelik başvurum ile ilgili bilginin tarafıma elektronik posta yolu ile yazılı olarak gönderilmesini talep ederim .
   
  OKUDUM KABUL ETTİM

   

  3- OTOPARK HİZMETİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’ni okudum ve TALPA tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildim. İşbu otopark aboneliği formunu imzalamamla, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Talpa tarafından kullanılmasına ve işlenmesine ve otopark aboneliği kapsamında Talpa’nın iş ortakları ile paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.
   
  OKUDUM KABUL ETTİM

   

  4- Otopark Aboneliği Formunda bildirmiş olduğum; acil durumlarda aranacak kişilere, eş ve/veya çocuğuma ait kişisel verileri işbu formda paylaşmadan önce Aydınlatma Metni’ni okutarak onları da bilgilendirdiğimi, kişisel verilerinin işbu formda paylaşılmasına, işlenmesine ve Talpa’nın uygun göreceği yurtiçi veya yurtdışındaki 3. Kişiler, çözüm ortakları ile paylaşılmasına ilişkin olarak açık rızalarını aldığımı kabul ve beyan ederim.
   
  OKUDUM KABUL ETTİM

   

  5- AÇIK RIZA BEYAN METNİ
  Aşağıda yer alan metni okuyup anladıysanız lütfen metinlerin yanında yer alan kutucuğu işaretleyeniz.
  Otopark aboneliği sürecinde, ödenmelerin ve finansal işlemlerin yapılabilmesi için kredi kartı bilgilerimin iş ortakları (bankalar) ile paylaşılmasına onay veriyorum.
   
  OKUDUM KABUL ETTİM

   

  EVRAĞIN EN ALT KISMINDA GÖZÜKECEK BİLGİ

  BAŞVURU FORMU EKLERİ

   
   

  Değerli Üyemiz,

  Dernek ofisimiz bayram tatili sebebiyle kapalı olacaktır. Bu tarihlerde günlük işlemlerle ilgili destek verilmeyecektir. Uçuş ile ilgili acil durumlar için acil hattımız faal olacaktır.

  Saygılarımızla,

  TALPA