TALPA 2018 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Değerli üyemiz,
20 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Tüzük Tadili gündemli Olağanüstü Genel Kurul, 25 Eylül 2018 günü dernek merkezinde bu toplantıda salt çoğunluk (toplam üye sayısının yarıdan bir fazlası) sağlanamaz ise, 03 Ekim 2018 günü Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katındaki Ali Sürmen Salonunda toplanacaktır.
Sözkonusu Olağanüstü Genel Kurulda  görüşülmek üzere hazırlanan ve tüzük maddelerinde değişiklik, iptal ve ilaveleri içeren  taslak metine buradan ulaşabilirsiniz. Taslağın ilk sütunu halen yürürlükte olan tüzük maddelerin, ikinci sütun (orta) değişiklik önerilerinin işlendiği yeni tüzük taslağını, üçüncü sütun ise yapılan değişiklikleri ihtiva etmektedir.
Taslağın birinci sütununda kırmızı olarak renklendirilen kelime veya cümleler
yeni tüzükte iptal edilen bölümleri  göstermektedir. Taslağın ikinci (orta) sütununda siyah olan bölümler eski tüzükten aynen alınan kelime ve cümleleri, mavi ile renklendirilen bölümler ise yeni eklenen kelime, cümle, fıkra ve maddeleri göstermektedir.
Derneğimizin, günün koşullarına daha uygun bir tüzüğe kavuşması için başlattığımız bu sürece katkı ve desteğinizi bekler, saygılar sunarız.
Emniyetli Uçuşlar,
TALPA Yönetim Kurulu

İndir (PDF, 1.44MB)