Değerli üyemiz,

Aşağıda güncelleme nedeniyle vermiş olduğunuz tarafınıza ait kişisel veriler iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, derneğin hazırlamış olduğu yayınların tarafınıza ulaştırılması, dernek çalışmalarının duyurulması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

    Yayınlarımızın ve faaliyetlerimizin daha etkin iletilebilmesi için, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle üye yakını vefat ve emeklilik haberleri mail olarak gönderilmeye başlanacak olup, üye vefat haberleri sms olarak iletilmeye devam edecektir.

    Mail olarak gönderilecek olan üye yakını vefat ve emeklilik haberlerini sms olarak almaya devam edebilmek için kutuyu işaretleyiniz