T.C. İstanbul Valiliği, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 22.02.2022 tarih ve E-87385697-450-180480 sayılı yazısı ile, Derneğimiz Tüzüğündeki bazı maddelerde ilgili yasal mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması talep edilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan tüzük değişiklikleri Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmış olup ilgili madde/fıkraların mevcut metni  ve yeni şekli aşağıda sunulmaktadır.