THY A.O.’DAKİ GREV SÜRECİ İLE İLGİLİ TALPA BASIN AÇIKLAMASI

 
THY A.O.’DAKİ GREV SÜRECİ İLE İLGİLİ TALPA BASIN AÇIKLAMASI
Hava İş Sendikası ile THY A.O. arasında süregelen uyuşmazlığın sonunda 15.05.2013 günü, saat 03.00 itibariyle grevin başlatılacağına yönelik gelişmeler derneğimiz tarafından da dikkat ve kaygı ile takip edilmektedir.
Bilindiği gibi Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği TALPA, ülkemizde çalışan pilotların yegane meslek örgütü sıfatı ile sadece üyelerinin değil, tüm meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak üzere faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
Üyelerinin önemli bir bölümü THY personeli olmakla birlikte, birçok havayolunda, genel havacılıkta ve uçuş eğitim organizasyonlarında görev yapan meslektaşlarımız da derneğimizin üyeleri arasında yer almakta ve yönetimde de görev üstlenmektedirler.
Bu açıdan bakıldığında derneğimizin önceliği ve asli gayesi meslek örgütü olarak pilotların mesleki sorunlarının kalıcı ve uluslararası standarlara uygun şekilde çözümlenmesidir.Üstelik uçuş emniyetine ilişkin talep ve beklentilerimiz, sadece meslektaşlarımızın sorunu olmayıp, anayasal bir hak olarak tüm yolcularımızı da yakından ilgilendirmektedir.
Havacılığın apron işçisinden teknisyene, satış memurundan kabin personeline, hava trafik kontrolöründen pilotlara kadar çok sayıda çalışanın katkısı ile gerçekleştiğinin bilincinde olarak dayanışma, işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edilmesinin gerekli olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Gelinen noktada, sorunun greve başvurulmadan çözülmesi için TALPA olarak uyuşmazlığın tarafları ile görüşmeler yapılmış olup, sağduyu ile hareket edilmesinin önemi ve gereği üzerinde durulmuştur.
Yaşam hakkından sonra en kutsal hak olan çalışma hakkına saygı gösterilmesini beklerken, çalışanlarımız başta olmak üzere toplumun önemli bir bölümünü  etkileyecek  grev uygulamasına başlamadan önce tarafları mevcut konumlarını gözden geçirmeye  ve uzlaşma için adım atmaya çağırıyor,  hukuk içinde kalarak iş barışının sağlanması için katkı vermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
TALPA Yönetim Kurulu