TALPA OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANIYOR…

TALPA Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Türkiye Havayolu Pilotları Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Aralık 2015 tarihinde  10:00-15:00 saatleri arasında Dernek Merkezinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, üyelere web sitesi üzerinden ve sms ile duyurulmasına, yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 20 Ocak 2016 günü  10:00-18:00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı –  Ali Sürmen Konferans  Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1-   Açılış ve yoklama
2-   Saygı duruşu
3-   Divan heyetinin seçimi
4-   Dernek Başkanının sunuşu, protokole dahil zevatın ve Başkan  adaylarının konuşmaları
5-   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir- gider hesapları ile bilançonun okunması
6-    Denetim Kurulu Raporunun okunması
7-    Raporların müzakeresi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
8-    Harcırah ve yollukların tespit edilmesi ve yıllık üye aidat miktarının belirlenmesi
9-    Tüzük değişikliği
10-  Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Hacıoğlu’na yapılan sağlık yardımının bağış olarak kabul  edilmesi
11-  Tahmini bütçenin görüşülerek karar bağlanması
12-  Bağlı olunan federasyon ve uluslararası kuruluşlarda Derneği temsil edecek temsilcilerin seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13-   Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi (Önerge verilmesi ve kabulü halinde öne çekilmesi)
14-    Dilek ve Temenniler