SOMA YARDIM KAMPANYASI İLE İLGİLİ DUYURU…

SOMA YARDIM KAMPANYASI İLE İLGİLİ DUYURU
Tüm ulusumuzu yasa boğan Soma maden faciasında yaşamını yitiren maden işçilerimizin ailelerine destek olmak amacıyla Derneğimiz tarafından bir yardım kampanyası başlatılması kararı alınmış ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca İstanbul Valiliğine izin başvurusunda bulunulnuştur.
Sözkonusu başvuruda, “yapılacak yardımların TALPA’nın bu amaçla açtıracağı banka hesaplarına yatırılacağı ve bu kampanya için yapılacak giderlerin derneğimizce üstlenileceği  toplanan yardımların herhangi bir kesinti yapılmadan net olarak ve derneğimizce teşkil edilecek bir heyet aracılığı ile acılı ailelere elden ve doğrudan ulaştırılacağı veya ailelerin banka hesaplarına yatırılacağı “ belirtilerek konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat gereği zorunlu diğer belgeler başvurumuza eklenmiştir.
İstanbul Valiliğince, bugün (06.06.2014) derneğimize tebliğ edilen yazıda, 2014/8 sayılı Başbakanlık Genelgesine atıfta bulunularak “yapılacak yardımların tek elden yürütülmesi, hızlı ve sağlıklı bir biçimde kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralananlara ve madende çalışanlara ulaştırılması için Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) görevlendirilerek bir yardım kampanyasının başlatıldığı ve genelge ekinde belirtilen hesap numaralarının açıldığı, bu amaçla yardım yapmak isteyen vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını belirtilen hesap numaralarına yapabilmeleri için her türlü kolaylığın sağlanması “ hususunun belirtildiği görülmüştür.
Sözkonusu  yazıda, “kampanya düzenlenmesine ilişkin talebimiz” ile ilgili olarak  Başbakanlık Genelgesine uygun hareket edilmesi istenilmiştir.
Bilindiği gibi 2860 sayılı kanun gereğince yardım toplama izni verilen kuruluşların yardım toplama usulü ve toplanan yardımlarla ilgili olarak kampanyanın bitiminde denetleme yapılmakta, bu denetim sonucunda yardımların ilgililere ulaştırılmasına izin verilmektedir. Sözkonusu Valilik yazısında, yardımların AFAD hesaplarına aktarılması istenildiğinden ve yardımların da yine AFAD tarafından dağıtılacağı belirtildiğinden planlandığı gibi bir yardım kampanyasının düzenlenmesine ihtiyaç kalmadığı kanaatine varılmıştır.
Zira, bağışını TALPA’nın açtırdığı hesaba yatıran bir üyemizin yardımı TALPA hesabında kampanyanın sonuna kadar bekleyecek, kampanya bitiminde Valilik tarafından yapılacak denetimlerden sonra AFAD hesabına aktarılacaktır. Dolayısı ile, tüm yardımların AFAD hesaplarında toplanması gerektiği bildirildiğinden, TALPA’nın bir ara kademe işlevi göreceği, TALPA’yı aracı kılarak yardım yapmanın üyelerimize zaman kaybettireceği görülmüş, genelgeye uygun şekilde doğrudan AFAD hesaplarına para yatırılmasının daha hızlı ve pratik bir yöntem olduğu, iki aşama(TALPA üzerinden AFAD’a) yerine tek aşamada(doğrudan AFAD’a) işlemlerini tamamlayacakları sonucuna varılmıştır.
Bu nedenlerle, ilgi Başbakanlık Genelgesi ve Valilik Talimatı dikkate alınarak TALPA tarafından bir yardım kampanyası düzenlenmesine ihtiyaç kalmadığı değerlendirildiğinden, dileyen üyelerimizin bağışlarını AFAD web sitesinde de yer alan banka hesaplarına yatırmak suretiyle yardımda bulunabileceklerini hatırlatır, faciada yaşamını yitiren madencilerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
TALPA