Eğitim Borçları 2. Çalıştay Bildirgesi

Değerli Üyelerimiz,

Eğitim borçlarını döviz kuru ile ödemek durumunda olan üyelerimizin durumlarını değerlendirerek bir ödeme modeli oluşturulması amacıyla ilkini 19 Kasım 2019 tarihinde Bakırköy Titanic Otel’de gerçekleştirdiğimiz çalıştayın ikincisini, geniş bir katılımla 12.12.2019 tarihinde gerçekleştirildi.

TALPA Ekonomi Danışmanı Sayın Emrah CEYLAN’ın moderatörlüğünde Bakırköy Titanic Otel’de gerçekleşen 2.Çalıştaya, THY Hazine, Muhasebe ve İnsan Kaynakları yetkilileri, durumdan etkilenen üyelerimizin temsilcileri, TALPA yönetim kurulu üyeleri ile banka ve finans kurumları katılmıştır.

Eğitim borçlarının yeniden yapılandırması ve kur farkından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve mümkün olan en iyi çözümün tespit edilmesi amaçlanan çalıştayda mevcut durumdaki ödeme durumları ele alınmış, tüm tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurarak,  ödemelerde rahatlık sağlayacak bir modelin hayata geçirilebilmesi maksadıyla finans ve bankacılık sektörü uzmanları ile görüş alış verişinde bulunulmuştur.

ÇALIŞTAY SONUCU:

1.Çalıştayda Banka yetkilileri ve tüm temsilciler herhangi bir süre kısıtı olmaksızın tüm görüş ve düşünceleri açık ve şeffaf bir şekilde dile getirmişlerdir.

2.Ana gündeme ilişkin THY yetkililerince kurumun bakış açısı ve destek verme noktasında görüşleri paylaşılmıştır.

3.TALPA olarak üst yönetimce bu sürecin çözüm üretilmesine yönelik sonuna kadar mücadele edileceği konusunda görüş paylaşımında bulunulmuştur.

4. TALPA, banka ve finans kurumlarından gelecek çalışma modelleri ne olursa olsun kararı üyelerin kendi rızaları ile gönüllülük esasına göre vereceklerini özellikle belirtmiştir.

5. TALPA, üyesi olsun olmasın benzer durumdaki tüm pilotların yanında olduğunu açıkça ifade etmiştir.

6. TALPA, banka ve finans kurumlarına geliştirecekleri finansal modelleri ve teklifleri kısa sürede hazırlayıp paylaşımları konusunda talepte bulunmuştur.

7. TALPA, banka ve finans kurumlarından gelecek teklif ve finansman modellerini hızlıca üyeleri ile paylaşacağını ifade etmiştir.

8. Çalıştaya katılan THY Hazine, Muhasebe ve İnsan Kaynakları yetkilileri, konuya her şeyden önce insani açıdan baktıklarını ve bu çalıştaydan olumlu sonuçlar çıkması için katkı vermeye hazır oldukları belirtilmiştir.

9. THY Muhasebe ve İnsan Kaynakları yetkilileri, banka ve finans kurumlarının konu hakkında model oluşturmak için talep ettiği bilgileri TALPA ile paylaşabileceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra banka ve finans kurumlarının ve TALPA’nın belirttiği talepleri değerlendirilmek üzere ilerleyen süreçte görüş verileceği belirtilmiştir.

10. THY yetkililerince banka ve finans kurumlarınca yapılacak çalışma bir sonraki çalıştayda hazırlıkların tamamlanıp somut geri dönüşler yapılması yönünde görüş bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,