08.07.2020 Tarihinde Hava-İş ile Gerçekleştirdiğimiz Toplantı Bilgilendirmesi

Değerli Üyemiz,

Hava-iş Sendikası’nın, Korona Virüsün (Covid-19) üyelerimize olan etkilerini ve Kısa Çalışma dönemi sonrasında çözüm önerilerini istişare etmek için derneğimize yaptığı davet üzerine; 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Hava-İş Genel Merkezi’nde bir toplantı icra edilmiştir.

İki buçuk saat süren toplantıya Hava-İş Sendikası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celalettin Meriçli, Genel Sekreter Sedat Ali Cangül, Genel Teşkilat Sekreteri Hami Bircan, Genel Mevzuat Sekreteri Arda Ersümer, Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kayhan, Genel Mali Sekreter Mustafa Akgün, Sendika avukatı ve diğer çalışanlar katılmıştır.

TALPA adına; Yönetim Kurulu Başkanı H.Murat ERSOY, Başkan Yardımcısı Kpt. Mehmet USLAY, Yönetim Kurulu Üyeleri Kpt. Erdinç KARAKOL, Kpt. Ümit İSKENDER ve Hukuk Danışmanımızdan oluşan heyet olarak toplantıya katılım sağlanmıştır. Daha önce her iki kurumun başkanlarının da toplantıya katılması planlanmış iken, hayatın olağan akışına göre toplantıya katılması beklenen Hava-İş Genel Başkanı Ali Kemal TATLIBAL toplantıya katılamamıştır. Ancak üyelerimizin hak ve menfaatlerini sağlamayı teminen  TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kpt. H.Murat ERSOY ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak toplantıya iştirak etmişlerdir.

Toplantı Sendika’nın göreve başladığından beri tespit ettiği eksiklikler, bu eksikliklere ilişkin çözüm önerileri ve THY A.O. ile yapılmış olan toplantılarla ilgili bilgilendirmesiyle başlamış, ardından yaşanmakta olan olağan dışı sürecin nasıl sürdürülebileceği hakkındaki görüşleriyle devam etmiştir. Sendika yetkilileri; içerisinde bulunduğumuz süreç ve alınması muhtemel tedbirlere ilişkin olarak, THY A.O. ile farklı tarihlerde 3 görüşme yapıldığını, kendilerine iletilmiş resmî bir teklifin olmadığını, dolayısıyla görüşmelerden somut bir neticenin henüz elde edilemediğini beyan etmişlerdir.

Sendika’nın bilgilendirmesinden sonra; TALPA olarak yapmış olduğumuz  anketin sonuçları dahilinde üyelerimizin genel teamülü , üyelerimizin kaygıları, görüşleri ve oneri@talpa.org adresimize ilettiği 33 maddelik önerileri isim verilmeksizin Sendika’ya iletilmiş, yurtdışındaki ALPA’ların faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki son durum, havayolu şirketlerinin ücret politikaları, sosyal haklar ve bu ülkelerde pandemi döneminde alınan önlemlere ilişkin görüşlerini içeren hazırladığımız rapor, Sendika yetkililerine teslim edilmiştir.

THY A.O. ile devam eden sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, alınacak her türlü kararın, sendika üyesi pilotların çoğunluk desteğine sahip olması gerektiği ve bu hususlara özellikle dikkat edilmesinin üyelerin aidiyet duygularının devamı açısından önem arz ettiği Sendika’ya net bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca süreç sonunda THY A.O. ile protokol yapılması gündeme gelirse; protokolün kısa ve geçici bir süreyi kapsayacak nitelikte olması, gelişmelerin izlenerek kademeli önlemlerin alınması ve hepsinden önemlisi, pilotların büyük çoğunluğunun desteği olmaz ise protokolün eksik ve etkisiz olacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak; içerisinde bulunduğumuz sürecin, üyelerimizin beklentileri doğrultusunda yürütülmesi ve sonuçlandırılması için, tüzüğümüz çerçevesinde gerekli çabanın gösterileceğini, değerli üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

Saygılarımızla,

 TALPA Yönetim Kurulu