Değerli üyelerimiz;

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak ulusal havayolu şirketlerimizin bir kısmının şubat ayı içerisinde gönüllülük esasına dayalı olarak meslektaşlarımız için Covid-19 aşı planlaması yapmaya başlamış olduğunu takip etmekteyiz.

Bu çerçevede, tüm ulusal havacılık şirketlerimizdeki meslektaşlarımıza gönüllülük esasına dayanarak aşı planlamasında öncelik verilecek düzenlemelerin sağlanması ve gerekli girişimlerin yapılması konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ilettiğimiz talep yazımız ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

TALPA Yönetim Kurulu