Komite Üyeleri

Ebru Toka – Sorumlu YK Üyesi

Tevfik Zehni

Görev Tanımı

  • Komiteler ile ilgili yönetim ve finans konuları ile ilgili kararların alınması ve bu kararların gerçekleştirilmesinin takibi;
  • Üyelik hakları ve zorunlulukları, üyelerin katılım ve statü durumları, üyeliğe başvuru, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma prosedürleri, abonelik ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi konuları ile ilgili sorunların çözümlenmesini sağlamak;
  • Dernek yetkililerinin seçimi, görevleri, yetkileri ve Derneğin organizasyon şemasına yönelik konu ve sorunları çözüme ulaştırmak;
  • Üyelik hakları ve dernek organizasyonu ile ilgili ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi sonucu Dernek tüzüğü ve çalışma yöntemleri ile ilgili yapılması gereken değişiklikler için öneri sunmak;
  • Dernek tüzük ve çalışma yöntemlerinin ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kalite sistemleri esas alınarak düzenlenip uygulandığını takip etmek.

Çalışma Konuları

……………………………………..

Dökümanlar

……………………………………..

Raporları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
amf@talpa.org