Komite Üyeleri

Erdinç Karakol – Sorumlu YK Üyesi

Akif Göngören – Başkan

Görev Tanımı

 • Helikopter operasyonlarının yüksek güvenlik standartlarında
  gerçekleşmesine yardımcı olmak;
 • Uluslararası düzeyde helikopter operasyonlarının uyumlu olması için çalışmak;
 • Uluslararası düzeyde helikopter pilotlarının menfaatlerinin temsil edilmesini sağlamak;
 • Ulusal düzeydeki helikopter operasyonlarının uluslararası standartlar düzeyinde olması için çalışmak;
 • Uzaktan pilotlu hava sistemleri ( insansız hava araçları, dronelar) ile ilgili uçuş emniyetini ilgilendiren konuların talimat ve yönetmeliklerle belirlenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek;
 • Helikopterler ve uzaktan pilotlu hava sistemleri ile ilgili mevzuat ve teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek ve bu konularda ilgili kurumlarla iletişime geçmek;
 • Helikopter ve uzaktan pilotlu hava sistemleri konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.
 • değerlendirilmesi sonucu Dernek tüzüğü ve çalışma yöntemleri ile ilgili yapılması gereken değişiklikler için öneri sunmak;
 • Dernek tüzük ve çalışma yöntemlerinin ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve kalite sistemleri esas alınarak düzenlenip uygulandığını takip etmek.

Çalışma Konuları

……………………………………..

Dökümanlar

……………………………………..

Raporları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
hel-rpas@talpa.org