Türkiye Üniversiteler Arası 1.Havacılık Çalıştayı

TÜRKİYE VE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİREN
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ARASI 1.HAVACILIK ÇALIŞTAYI
TALPA olarak misyonumuz gereği, havacılık sektörünün lokomotif unsuru olan Pilotluk mesleğini Üniversite gençliğine tanıtmak, pilotluğun yanı sıra havacılığın diğer alanlarını da mesleki hedef olarak planlayan gençlerimize sektörün mesleki olanakları hakkında doğru ve dolaysız bilgi vermek suretiyle havacılığımıza kaliteli iş gücü kaynağı yaratmak gayreti içindeyiz. Bu kapsamda planladığımız Türkiye Üniversiteler Arası 1.Havacılık Çalıştayı 12-13 Kasım 2012 tarihleri arasında, sağladıkları işbirliği ile söz konusu etkinliğe büyük katkı sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde alanında bir ilk olan bu Çalıştay’ın gerçekleştirilmesinde öncelikle Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün onay ve destekleri son derece değerli olan başlangıç noktasını oluşturmuş, takiben KKTC dahil 170 Üniversite ve Üniversitelerin bünyesindeki 71 Havacılık Kulübü ile Havacılık Çalıştayı plan ve programımıza ilişkin olarak iletişim kurulmuştur.
Gerek Havacılığa ilişkin lisans bölümü gerekse Havacılık Kulübü bulunmayan Üniversitelerin Rektörlüklerine, konunun bir yandan üniversite gençliğine sağlayacağı çağdaş açılımlar diğer yandan akademik yapılanmalarında Havacılık Sektörünün ihtiyaçlarına ilişkin bölümlerin mevcudiyetinin ulusal ve uluslar arası boyutta ülkemiz havacılık sektörünün gelişimi ve prestijine sağlayacağı yararlar ifade edilmiş ve olumlu karşılanmıştır.
Üniversiteler arası 1.Havacılık Çalıştayının 1.Gün Programında TALPA’nın ve başta Pilotluk olmak üzere sektörün diğer mesleki olanaklarının tanıtımını, üniversite gençliğinin SHGM, YÖK, DHMİ, Havacılık Lisans Bölümü olan Üniversiteler, Havayolları, Uçuş Okulları gibi sektörün mesleki anlamda en üst düzey kurum ve kuruluşlarla, mesleki Sivil Toplum Örgütlerinin verecekleri dolaysız bilgilerden yararlanmalarını ve ilgili üst düzey yöneticilerle birebir iletişim kurmalarını, uzun soluklu bir sinerji yaratmak için öngörülen ileriki çalışma aşamalarının açıklanmasını ve üniversite gençliğinin Havacılık Sektörüne ilişkin sorularının cevaplandırılmasını hedeflenmiş ve başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay’ın 2. Gün Programında ise Üniversitelerin Havacılıkla ile ilgili Kulüplerini ve henüz Kulüp yapılanması olmayan Üniversiteler açısından da kurulacak kulüplerin lider adaylarını TALPA bünyesinde bir araya getirip aralarında iletişim ve işbirliği imkanı sağlamak, oluşturulacak sinerji ile yeni bir niş meydana getirmek, Havacılığa ilişkin alanlarda akademik çalışma içinde yer alan öğrenciler ve akademik personelden ülkemizdeki havacılık standartlarını ve hedeflerini geliştirici yönde öneri – görüş almak, bu konulardaki projelerden yararlanmak amacı üzerine kurulmuştur.
Bu amaçla 170 Üniversitemizi temsilen davet edilen öğrenciler ve akademik liderleri ile Çalıştay sonrası dönemde hayata geçirilecek faaliyetler ve etkinliklere ilişkin workshoplar oluşturulmuş, bu workshoplarda TALPA’nın da yararlanabileceği etkinlik ve proje önerilerinin oluşturulmasına ortam sağlanmış olup, sonuç bildirgesinde yer alan plan ve kararlar Üniversiteler bazında TALPA’nın katkılarıyla sürdürülecektir. Türkiye’nin her yerindeki Üniversiteler gerektiğinde fiilen ziyaret edilerek, Web Sitemizde Havacılık Kulüpleri için oluşturulan ortak forumlar ile Kulüpler arasında dolaysız iletişim yöntemiyle bilgi alışverişi, görsel ve yazılı dokümanların paylaşımı sağlanacak ve Havacılık Çalıştayları bundan böyle düzenli olarak yılda bir kez her Ekim ayında tekrarlanarak sürdürülecektir.
Bu çalışmalar kapsamında ülkemizdeki tüm üniversite öğrencilerinin gerek Havacılık Sektörünün imkanlarından gerekse Havacılık Çalıştayının amaç ve faydalarından eşit şekilde yararlanmalarını mümkün kılacak olmanın heyecan ve sevincini yaşamaktayız.
Bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar ile gerek katılımları gerekse verdikleri bilgilerle çalışmalara değer katan tüm konuklarımıza teşekkürlerimizi sunarız.