TALPA'dan ECA'nın EASA kararına destek

EASA’nın Flight Time Limitation (FTL) ile ilgili yaptığı çalışmayla FTL’in bilimsel verileri değil de ekonomik ihtiyaçları baz alarak FTL’in artırılmasına bir tepki eylemi olarak üyesi olduğumuz ECA (AVRUPA KOKPİT BİRLİGİ)’nin aldığı karar doğrultusunda 22 Ocak tarihinde 80.000 civarında pilot ve kabin ekibinin katılacağı bir günlük uçmama eylemine TALPA olarak destek veriyoruz. Ancak, ECA içinde Türkiye gibi Avrupa Birliği’ne üye olmayan ve EASA’da bulunmayan diğer ülkelerle birlikte bu eyleme katılamıyoruz.
Ancak, günümüzde pilot yorgunluğunun uçuş emniyetini hangi oranda etkilediğini de çok iyi biliyoruz. TALPA olarak bu konuda SHGM ile bire bir yakın ilişkide bulunarak, uçuş yorgunluğunun azaltılması için bir çok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. ECA’nın bu konudaki yayınlarına da web sitemizde ve dergimizde yer verilmektedir. TALPA Yönetimi olarak pilotların daha insani koşullarda uçarak uçuş emniyetinin en üst düzeyde oluşturulmasında tüm dünya sivil havacılık kurulusları ile temas halinde olup ülkemizde de yeni yılda amacımız SHT-6A-50’nin daha bilimsel koşullarda yeniden yapılandırılmasıdır.
Tüm arkadaşlarımıza yeni yılda emniyetli uçuşlar dileriz.
TALPA YÖNETİM KURULU