Anket Sahibi Anket Başlığı Anket Linki Bitiş Tarihi
EASA Extended Minimum Crew Operations – Single Pilot Operations (eMCO SiPO) Link İçin Tıklayınız
Hasan Taşcı Dijital Dönüşüm, Marka Değeri, Rekabet Gücü Link İçin Tıklayınız 31.07.2023
Uzm. Psk. Gizem SERİN ATIŞ CRM yetkinliklerinin yorgunluk ve kurum kültürü ile ilişkisinin incelenmesi Link İçin Tıklayınız 31.01.2023

** Anket konusu ve içeriğindeki sorular, anket sonucu, yorumu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere anket ile ilgili her türlü veri, hazırlık, bilgi, görsel ve sair unsurun ilgili kurum/kuruluş sorumluluğunda olduğunu, anket ile ilgili TALPA’nın hiçbir yüklenimi bulunmadığını, yukarıda yer alan anketi doldurup doldurmamakta tamamen serbest olduğumu bildiğimi, ankete vereceğim cevaplar, aktarabileceğim veriler ve kişisel bilgilerim ile bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri her türlü bilgi ve bunların muhtemel usulsüz kullanımı ile bundan doğabilecek zararlarımdan dolayı TALPA’ya hiçbir sorumluluk/yükümlülük atfedilemeyeceğini, TALPA’nın tek rolünün anketin olası muhatap kitleye ulaştırılması için iyiniyetli ve karşılıksız bir aracılık olduğunu bildiğimi açıkça beyan ederim. **