Anket Sahibi Anket Başlığı Anket Linki Bitiş Tarihi
Uzm. Psk. Gizem SERİN ATIŞ CRM yetkinliklerinin yorgunluk ve kurum kültürü ile ilişkisinin incelenmesi Link İçin Tıklayınız 31.01.2023
Feyza YAVAŞ, Doç Dr. Hakkı Aktaş Pilotlarda Kişilik Özellikleri ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Algılanan Performans Üzerindeki Etkisi ile İlgili Bir Araştırma Link İçin Tıklayınız 30.09.2022
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç, Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre SİVİL HAVAYOLU PİLOTLARININ YORGUNLUK ANKETİ Link İçin Tıklayınız 31.05.2022
Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Ercan, Arş. Gör. Dr. Ahmet Uğur Avcı Uçuş Eğitiminde Teorik Olarak Verilen İnsan Performansı ve Limitleri Dersinin Sonraki Yıllarda Hatırlanma Oranı ve Tazeleme Eğitimi Link İçin Tıklayınız 06.07.2022

** Anket konusu ve içeriğindeki sorular, anket sonucu, yorumu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere anket ile ilgili her türlü veri, hazırlık, bilgi, görsel ve sair unsurun ilgili kurum/kuruluş sorumluluğunda olduğunu, anket ile ilgili TALPA’nın hiçbir yüklenimi bulunmadığını, yukarıda yer alan anketi doldurup doldurmamakta tamamen serbest olduğumu bildiğimi, ankete vereceğim cevaplar, aktarabileceğim veriler ve kişisel bilgilerim ile bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri her türlü bilgi ve bunların muhtemel usulsüz kullanımı ile bundan doğabilecek zararlarımdan dolayı TALPA’ya hiçbir sorumluluk/yükümlülük atfedilemeyeceğini, TALPA’nın tek rolünün anketin olası muhatap kitleye ulaştırılması için iyiniyetli ve karşılıksız bir aracılık olduğunu bildiğimi açıkça beyan ederim. **