TOBB TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 25 Şubat 2019’da Ankara’da düzenlenmiştir.
Şura’ya TALPA’yı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı H. Murat ERSOY katılmıştır.