TALPA TAV OTOPARK DUYURUSU

TAV
TALPA Yönetim Kurulumuzun TAV otopark hizmet ücretleri konusunda ilgililere ve kullanıcılara açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Derneğimiz Ocak 2013 ayında T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçilerince 1 ay süren detaylı inceleme ve denetlemeye tabi tutulmuştur.
Denetleme süresince; Denetçiler Derneğimiz ile ilgili İdari ve Mali konularda görüş ve önerilerde bulunmuşlardır. Özellikle Otopark konusunda yapılan hizmetin ‘’Ticari Mahiyet taşıdığını’’, Vergi Usul ve Kanunlarına göre işlem görmesi gerektiğini, dolayısı ile başından beri derneğin bu faaliyetini ancak TALPA Derneğince kurulacak İktisadi  İşletme vasıtası ile yapabileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca bu hizmetin yürütülmesi için Dernek bünyesinde istihdam edilen ve bu konuda çalışan personelin ücret/özlük hakları, işletme genel giderlerinin Dernek üye aidatlarının dışında olarak otopark gelirlerinden karşılanması ve dönem sonunda artan gelir var ise gelir vergisi tahakkukuna, zarar edilmiş ise Dernek üye aidatlarından bu zararın karşılanmaması hususlarını yüksek öncelikle bildirmişlerdir.
Bu çerçevede TALPA Kendi İktisadi İşletmesini  Nisan 2013 ayında kurmuş olup, Mali müşavirimiz tarafından  hazırlanan Maliyet/Etkinlik/Gelir-Gider analizleri neticesinde Mali tablolar oluşturulmuş olup otopark aylık kullanım ücretleri yeniden belirlenmek zorunda kalınmıştır.
Otopark Aylık Ücretlerinin belirlenmesinde, öncelikle otopark hizmetinin aksamaması, Dernek üyelerinin hakları ve bu konudaki Dernekler kanununa uygunluk ile TALPA’nın maddi olarak zarara uğratılmaması amaçlanmıştır. Nitekim Bakanlık Denetçilerinin direktifleri de bu yöndedir.
Derneğimiz dolayısı ile İktisadi İşletmemiz ‘’kar amaçlı’’ değil ‘’hizmet odaklı’’ olup yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde hareket etmektedir.
Bilindiği üzere 2012 ve 2013 yıllarına ait TAV otopark işletmeleri tarafından yapılan, yıllık yaklaşık %8 oranındaki zamlar kullanıcılarımıza yansıtılmamıştır.
Sonuç olarak; Temmuz 2013 ayında yapılması öngörülen Otopark aylık ücret artışları, ileri bir tarihte tekrar ele alınmak üzere ertelenmiş olup, halihazırda uygulama mevcut otopark ücretleri ile devam edecektir.
Bilgilerinize saygı ile sunulur.