ATATÜRK KAPALI (Katlı) ve AÇIK OTOPARK KULLANIMI ESASLARI YÖNERGESİ

TALPA
ATATÜRK KAPALI(Katlı) ve AÇIK OTOPARK KULLANIMI
ESASLARI YÖNERGESİ
MADDE-1 AMACI
İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. (Bundan böyle T.A.V diye anılacaktır) sorumluluğunda bulunan kapalı (Katlı) ve açık otopark yerlerinin Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (Bundan böyle TALPA diye anılacaktır) ile yapılan ve yapılacak protokol ile TALPA’nın uçucu personeline verilecek hizmet ve uygulama esaslarını belirtmek ve takip etmektir.
MADDE-2 UYGULAMA ESASLARI
TALPA üyelerinin ve uçucu personelin kapalı ve açık park yerlerinin kullanım usul ve esasları belirlemek için gerekli tedbirleri alır.
Gelen ve gelecek şikayetleri tespit ederek, düzeltici işlemleri TAV yetkilileri le görüşerek çözüme ulaştırır.
Usulsüz ve yanlış kullanıma mani olmak için gerekli tedbirleri alarak üye ve uçucu personelin haklarını koruma tedbirlerini geliştirir.
Otopark kullanım süre ve usullerini tespit eder, kullanıcıları bilgilendirir.
a. Otopark kullanıcılarının bizzat müracaat ederek ve gerekli evrakları doldurup imzalamaları ve kredi kartı bilgilerini vermeleri esastır.
b. Otopark kullanıcılarının durumlarındaki değişiklikleri, telefon numaraları, mail adresleri, kart değişimi, şirket bilgilerini TALPA’ya bildirmek ve güncelleme yapmakla yükümlüdürler.
c. Emekli olanlar veya olacakların, otopark kartını iptal ettirmek isteyenlerin bizzat veya e-mail yolu ile TALPA’yı bilgilendirmeleri esastır. Kart iadesi gerçekleşene kadar otopark ücreti alınmaya devam edilecektir.
d. Otopark aidatını aralıksız 3 ay ödemeyen kullanıcıların kartları bir haftalığına TALPA tarafından bloke edilir. Bu süre zarfında ödemesini yapmayanların kartları TALPA tarafından iptal edilir. Tekrar müracaatlarda yeni müracaat kabul edilerek açık otoparktan başlatılacaktır.
e. Otopark kartını kaybeden veya çaldıranların en kısa sürede TALPA’yı bilgilendirmeleri zorunludur.
f. Kartını 2 nci şahıslara kullandıranların veya devredenlerin kartları iptal edilir. Bu şahıslara bir daha kart verilmez. (Kartı veren ve kullananları kapsar) gerekirse şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
g. Açık otopark kartı ile kapalı otoparka, kapalı otopark kartı ile açık otoparka giriş yapılamaz.
h. Otopark müracaatlarının kontenjan nispetinde katlı otoparktan başlanarak tahsis yapılacaktır.
i. Katlı otoparkta kontenjan açıldıkça TALPA’ya abonelik/başvuru üyelik sırasına göre açık otoparktan kapalı otoparka geçişler sağlanacaktır.
Katlı otopark tahsisi yapılırken dikkate alınacak kriterler :
1- TALPA üyeleri
2- Kaptanlar, F/O’lar, load master’lar
3- Kabin amirleri, hostes ve steward’lar
4- Diğer personel şeklinde tahsis yapılır.
j. Bir kişiye birden fazla kart verilmez. (Katlı ve açık)
k. Otopark kullanıcıları yalnız tanımlı olan plaka ile giriş, çıkış yapabilirler. Plaka değişiklikleri en kısa zamanda ruhsatla birlikte bildirilmek zorundadırlar.
l. Katlı otopark kullanımı süresi 10 günle sınırlıdır. 10 günden uzun süreli kullanım halinde kota aşımı kabul edildiğinden, 10 ncu günden itibaren günlük (24 saat) ücreti kart sahibinden tahsis edilecektir.
m. Otopark ücreti her yıl yapılacak yıllık protokole göre Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, yapılacak zam veya indirim TALPA tarafından kullanıcılara SMS, Mail veya Web Sitesinden ilan edilerek tebliğ edilecektir.
n. Atatürk ve Sabiha Gökçen Hava Limanları otopark kartı kullanan üyelerden her iki kart için ayrı ayrı ücret alınacaktır.
o. Emekli olan kaptanların, hosteslerin ve diğer kullanan personelin otopark kartları iptal edilecektir.
p. Otopark aidatlarının ödenmemesi durumunda hukuki işlemlerin başlatılması TALPA’nın yetkisindedir ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
r. Kapalı otopark kullanırken TALPA üyeliğinden çıkanlar veya çıkarılanların katlı (kapalı) otopark bekleyen TALPA üyesi var ise kapalı otopark kartları iptal edilir, açık otoparka yönlendirilecektir. Sırada bekleyen yoksa kartlarını kullanmaya devam edebilirler Açık otopark için evrakları doldurduktan sonra sıraya sokulacaktır.
NOT : Kart müracaatları esnasında kullanıcılar otopark kullanma yönergesini okudum ve kabul ediyorum ibaresi ile imzalarlar.
Bu yönerge 11 ŞUBAT 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.