IFALPA PGA (Professional &  Goverment Affairs)

IFALPA PGA (Professional &  Goverment Affairs) toplantısı TALPA’nın ev sahipliğinde İstanbul’da 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşiyor.