HAVA KUVVETLERİNDEN EMEKLİLİK HARİCİ AYRILAN ÜYELERİMİZE DUYURU

HAVA KUVVETLERİNDEN EMEKLİLİK HARİCİ AYRILAN ÜYELERİMİZE DUYURU
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin Tüzüğü 24.05.2013 tarihinde değiştirilerek onaylanmıştır.
Değiştirilen yeni tüzüğe göre Emeklilik dışı Hava Kuvvetlerinden ayrılanlara da birikmiş paraları ödenecektir.
Ödemeler:
1)      24.05.2003 tarihinden sonra Emeklilik dışı herhangi bir nedenle ayrılanlar Hava Kuvvetleri Yardımlaşma Derneğine Dilekçe ile başvurarak (Dilekçe örneği ektedir) birikmiş paralarını alabilirler.
2)      24.05.2003 tarihinden önce ayrılanlara ise herhangi bir ödeme yapılmamakta olup, Bu gibi durumda olanlar ferdi olarak dava açmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili dava açmak isteyen üyelerimiz aşağıda iletişim bilgileri bulunan Avukat Ahmet Refik Fidan’dan bilgi alabilirler.
Avukat Ahmet Refik FİDAN
Tel: 0-312-2305328
GSM: 0-532-7990996
e-mail: av.refikfidan@gmail.com
 

H.K. Yard. Der