EĞİTİM BORÇLARIYLA İLGİLİ ÇÖZÜM TOPLANTISI TALPA’DA YAPILDI.

Derneğimize gelen talepler dogrultusunda, eğitim borçlarını döviz kuru ile ödemekte olan üyelerimizin durumlarını değerlendirerek bir ödeme modeli oluşturulması amacıyla ekonomi uzmanı Sayın Emrah CEYLAN’ın ve konudan etkilenen üyelerimizin katılımı ile 10.10.2019 tarihinde dernek binamızda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda mevcut durumdaki ödeme durumları ele alınmış, tüm tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurarak, ödemelerde rahatlık sağlayacak bir modelin hayata geçirilebilmesi maksadıyla finans ve bankacılık sektörü uzmanları ile konunun taraflarının katılımıyla bir çalıştay yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Saygılarımızla
TALPA