Eğitim Borçları Çalıştay Bildirgesi

Değerli Üyelerimiz,

Eğitim borçlarını döviz kuru ile ödemek durumunda olan üyelerimizin durumlarını değerlendirerek bir ödeme modeli oluşturulması amacıyla ekonomi uzmanı Sayın Emrah CEYLAN’ın ve konudan etkilenen üyelerimizin temsilcilerinin katılımı ile 10 Ekim 2019 tarihinde dernek binamızda bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda mevcut durumdaki ödeme durumları ele alınmış, tüm tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurarak, ödemelerde rahatlık sağlayacak bir modelin hayata geçirilebilmesi maksadıyla finans ve bankacılık sektörü uzmanları ile konunun taraflarının katılımıyla bir çalıştay yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Kararlaştırılan çalıştay, 19 Kasım 2019 tarihinde Titanic Otelde THY Muhasebe ve İnsan Kaynakları yetkilileri, durumdan etkilenen üyelerimizin temsilcileri, TALPA yönetim kurulu üyeleri ve banka temsilcilerinin katılımı ile TALPA Finans danışmanı moderatörlüğünde icra edilmiştir. Çalıştayda eğitim borçlarının yeniden yapılandırması ve kur farkından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve mümkün olan en iyi çözümün tespit edilmesi amaçlanmıştır.

ÇALIŞTAY SONUCU:

1.Çalıştayda tüm temsilciler herhangi bir süre kısıtı olmaksızın tüm görüş ve düşünceleri açık ve şeffaf bir şekilde dile getirmişlerdir.

2.Ana gündeme ilişkin durum tespiti detaylı bir şekilde yapılmıştır.

3.TALPA olarak üst yönetimce bu sürecin çözüm üretilmesine yönelik sonuna kadar mücadele edileceği konusunda görüş paylaşımında bulunulmuştur.

4.THY Muhasebe ve İnsan Kaynakları yetkilileri, bu konudaki Temsilcilerin ve TALPA’nın belirttiği talepleri değerlendirilmek üzere not almışlardır.

5.THY yetkililerince bir sonraki çalıştayda hazırlıkların tamamlanıp somut geri dönüşler yapılması yönünde görüş bildirilmiştir.

Çalıştayda alınan karar ile Aralık ayının ilk yarısında tüm tarafların ve finans kuruluşlarının katılımıyla 2.Finans çalıştayının yapılmasına karar verilmiştir.

 

TALPA olarak belirtmek isteriz ki, şu aşamada herhangi bir finans kuruluşu ile bir finans modeli üzerinde anlaşma sağlanmış değildir. Aralık ayında yapmayı planladığımız çalıştay sonunda üyelerimiz tarafından benimsenecek ve istekli olanların katılabileceği en uygun modelin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Saygılarımızla,