12. Olağan Genel Kurulda Seçime Katılacak Listelere İlişkin Duyuru

15.12.2021 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında Dernek Merkezinde, bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamaması halinde  23.12.2021 günü 09:00-18:00 saatleri arasında Bakırköy Titanic Port Hotel’de yapılacak TALPA 12. Olağan Genel Kurulunda yönetime aday olan iki liste, tüzük koşulları açısından incelenmiş ve yapılan değişikliklerle her iki liste de 14.12.2021 tarihinde kesinleşmiştir.

Varılan mutabakata göre, Başkan adayı Kpt. Plt. Hüseyin Murat ERSOY’un listesi BEYAZ, Kpt. Plt. Mehmet Ayhan GÜNAL’ın listesi ise MAVİ renkli pusulalar ile seçime katılacaktır.

Seçime katılmaya hak kazanan Başkan Adaylarının listeleri aşağıda sunulmaktadır:

 

 

BEYAZ LİSTE MAVİ LİSTE
Başkan Adayı: HÜSEYİN MURAT ERSOY Başkan Adayı : MEHMET AYHAN GÜNAL
Yönetim Kurulu Asil Yönetim Kurulu Asil
1. Mehmet USLAY 1. Enis ULUSEL
2. Muharrem GÜNDOĞAN 2. Çetin ŞEBER
3. Remzi Okan ÜREKSOY 3. Bülent Ecevit SARICA
4. Ümit İSKENDER 4. Dilek KARABAĞLI
5. Cenk SEYMEN 5. Murat Erkan NOYAN
6. Erdinç KARAKOL 6. Taner YÖNEY
7. Teoman CEYLAN 7. Muzaffer KAVCI
8. İpek Aydın TEKTAŞ 8. Cemil HEPGÜLER
Yönetim Kurulu Yedek Yönetim Kurulu Yedek
1. Mert YARDIMCI 1. Ergün Tamer TUNÇ
2. Duygu GENÇER 2. Levent KESKİNEL
3. Cihan AKYOL 3. Kanber SARICA
4. Melih GÖÇMEN 4. Murat KILIÇ
5. Serkan ZALALTUNTAŞ 5. Gürhan GÜNAY
Denetim Kurulu Asil Denetim Kurulu Asil
1. Sadık KIRMAN 1. M. Tanju ALTUNTECİM
2. Necdet YILMAZ 2. Aydın DURAK
3. Göker BİLİR 3. Sadık YILMAZ
Denetim Kurulu Yedek Denetim Kurulu Yedek
1. Ayşe Ebru SEZGİNER 1. Kerem SOYGÜDER
2. Cenk AZBAY 2. Murat ÖRSAL
3. Halit Haydar ÖZER 3. Emrah ALBAYRAK