TALPA SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU ADAYLIK SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

06 Kasım 2021 tarihinde tüm üyelerimize SMS ve mail olarak gönderilen ayrıca TALPA web sitesine konulan duyuru ile Olağan Genel Kurulumuzun 15.12.2021 tarihinde toplanacağı, bu tarihte salt çoğunluk sağlanamazsa 23 Aralık 2021 tarihinde Bakırköy Titanic Port Hotel’de yapılacağı ilan edilmiştir. Sözkonusu duyuru ile birlikte Genel Kurul takvimi işlemeye başlamıştır. Bu çerçevede; Genel Kurulda aday olmak isteyen üyelerimize tüzük hükümlerinin ve işleyişe ilişkin düzenlemelerin hatırlatılmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir.

1- Başvuru Formu ve Başvuru yöntemi

a) Genel Kurulda aday olmak isteyen Başkan adayları hazırladıkları Başvuru Formunu, ilan edilen ilk Genel Kurul tarihinden 10 gün önce, en geç 06 Aralık 2021 günü saat 17:00’ye kadar Dernek Merkezine teslim edeceklerdir.
Bu amaçla kullanılacak Başvuru Formu, 26 Kasım 2021 gününden itibaren www.talpa.org sitesinden Word dökümanı olarak indirilebilecektir. Sözkonusu form Başkan adayı tarafından imzalanacak aynı formda adayın listesinden seçime girmek isteyen 8 (sekiz) Yönetim Kurulu asil, 5 (beş) Yönetim Kurulu yedek, 3 (üç) Denetim Kurulu asil ve 3 (üç) Denetim Kurulu yedek üye adayı, isim, soyad ve TC kimlik numaralarının karşısına imzalarını atmak suretiyle kendi istekleri ile aday olduklarını beyan edeceklerdir.

b) Bir dernek üyesi Genel Kurulda seçime katılacak listelerden ancak bir tanesinde aday gösterilebilecektir.

c) Başkan Adayı veya listesindeki herhangi bir üye adayı, 2 nüsha olarak düzenlenmiş sözkonusu formu Dernek İdari İşler Birimine Gelen Evrak defterine kaydettirmek suretiyle teslim edecek, tarih, sayı ve kaşenin yer alacağı ikinci nüsha evrağı getiren üyeye teslim edilecektir.

2- Adaylarla ilgili inceleme

a) Sözkonusu başvuru Dernek görevlilerince; geriye dönük aidat borcu olup olmadığı, Başkan adayı için kesintilerle de olsa toplamda 10 yıl, yönetim, denetim kurulları asil ve yedek üyeleri için ise en az 2 yıl TALPA üyeliğinin bulunup bulunmadığı ve diğer tüzük gereklilikleri yönünden incelenecektir.

b) Yönetim ve denetim kurulu için gösterilen adaylardan koşullara uymayanlar en geç 08 Aralık 2021 günü saat 17:00’ye kadar Başkan adayına, başvuru formunda belirttiği ve ayrıca başvuru sırasında dolduracağı dilekçedeki mail adresi ve cep telefonuna mesaj gönderilmek suretiyle bildirilerek yeni aday göstermeleri talep edilecektir. (Bu noktada, başkan adaylarının listelerine alacakları yönetim/denetim adaylarının durumunu TALPA İdari İşler ve Muhasebe birimlerinden kontrol ettirmelerinde, şartlara uygun olmayan adayın yerine birden fazla yeni aday bildirerek yeni gösterilen adayın da şartlara uymaması durumunda baştan önlem almalarında yarar bulunmaktadır. Yeni aday gösterilirken yeni Başvuru Formuna gerek olmayıp yeni bildirilen adayın TALPA Yönetim Kurulu Başkanlığı’na muhatap dilekçesi yeterli olacaktır.)

c) Listelerdeki sözkonusu zorunlu değişiklikler dışında, Başkan adayları 06-14 Aralık tarihleri arasında Yönetim Kurulu asil ve yedek listelerinde ikişer, Denetim kurulu asil ve yedek listelerinde birer değişiklik yapma hakkına sahiptir.

d) İlk Genel Kurulun toplanamaması halinde ikinci toplantının yapılacağı 23 Aralık 2021 tarihine kadar listelerde (ölüm nedeniyle eksilen üyeliğin tamamlanması dışında) değişiklik yapılamayacaktır.

3- Listenin son şeklinin teslimi
Listelerdeki eksiklikler de giderildikten sonra başkan adayı ile mutabık kalınan son listeler başkan adayı tarafından en geç 14 Aralık 2021 günü saat 12:00’ye kadar Dernek Merkezine teslim edilecektir.

4- Diğer Hususlar
Pusula renklerinin saptanması
Birden fazla başkan adayının seçime katılma hakkı kazanması ve pusula rengi konusunda bir uzlaşma sağlanamaması halinde 14 Aralık 2021 günü Dernek merkezinde başkan adayları veya temsilcilerinin katılacağı kura çekilecektir. Başkan adayları, pusulaları kendileri bastırabileceği gibi dilediği miktarda pusula Dernek tarafından da bastırılarak hazır hale getirilebilecektir.

Aday tanıtım olanakları

Olağan Genel Kurulumuzun adil, dürüst, eşit şartlarda ve şeffaf biçimde geçmesi için her türlü önlem alınmakta olup sözkonusu süreçte başkan adayları ve gruplarının kendilerini tanıtmak, proje ve yapacakları çalışmalarını üyelere aktarmak için TALPA olanaklarından yararlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda; her başkan adayına Genel Kurula kadar diledikleri tarihlerde kullanılmak üzere 3 adet SMS ve 3 adet de mail gönderme olanağı verilecek, sözkonusu materyaller Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerin derneğimizde kayıtlı cep telefonları ve e-posta adreslerine TALPA tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir.

Adaylar, tanıtım maillerinde görsel de kullanabilecek ancak her bir mailin içeriği A4 boyutundaki 2 sayfayı geçemeyecektir. Gönderilecek SMS ise boşluklarla birlikte en fazla 320 karakterden oluşacaktır. Sözkonusu tanıtım olanakları en geç 23 Aralık 2021 günü kullanılmış olacak, Genel Kurul günü herhangi bir tanıtım materyali paylaşılmayacaktır

Adayların, hazırladıkları afiş veya benzeri görsel materyalin, Genel Kurulun yapılacağı salonun dışına asılması, Otel yönetiminin kısıtları da dikkate alınarak TALPA Basın Halkla İlişkiler birimince kooordine edilecektir. Broşür veya benzeri el ilanları da ancak salon dışında dağıtılabilecektir. Salonda sadece, Atatürk posteri, TALPA bayrak veya flamaları ve Türk bayrağına yer verilecektir.

Adaylar hazırladıkları sms metni ve mail tasarımlarını ebruavci@talpa.org adresine gönderecekler, sözkonusu tanıtım materyalleri Dernek Hukuk Müşavirliğince incelenip uygun bulunması halinde yayınlanacaktır. Hukuki denetimin amacı, gerek Dernek Kurumsal kimliğinin gerekse üyelerinin kişisel haklarının korunmasının yanısıra Başkan adayı ve grubunun da hukuki sorumluluk altına girmemesi ve dernek tüzüğü dahil yasal mevzuat karşısında sorun yaşamamasını sağlamaktır. Sözkonusu denetim sonucu, yayınlanması dernek, üyeler ve/ veya Başkan adayları için hukuksal sorun doğuracağı düşünülen materyaller, yayınlanmama gerekçesi ile birlikte başkan adaylarına iade edilerek düzeltilmesi veya değiştirilmesi önerilecektir.

Genel Kurulumuzun, üyelerimize, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve sivil havacılık sektörüne hayırlı olmasını diler, aday olacak üyelerimize başarı dileklerimizi sunarız.

Başvuru Formu İndir

Genel Kurul Tebligat İndir