Değerli Üyelerimiz,

Geçtiğimiz günlerde bir dernek üyemizin, derneğimiz üzerinden yaptırmış olduğu lisans kaybı sigortası ile ilgili olarak, mağduriyet yaşadığı iddialarıyla çeşitli gruplarda bazı paylaşımlar yaptığı bilgisini aldık.

Öncelikle belirtmek isteriz ki konu, üyemizin bahsettiğinden biraz daha farklı şekilde gelişmiştir, şöyle ki;

Üyemizin derneğimize ilk başvurusunun ardından konu resmi yazı ile hemen ilgili sigorta şirketine iletilmiş ve gerek paylaşım yapan üyemiz gerekse sigortanın başladığı günden itibaren geçici ve kalıcı lisans kaybı tazminatına hak kazanan diğer üyelerimizle ilgili detaylı bilgi talep edilmiştir.

TALPA olarak hizmet aldığımız ilgili Sigorta şirketine şunlar bildirilmiş/sorulmuştur:

  1. Şirketiniz ile derneğimiz arasında akdedilmiş olan sözleşme kapsamında Lisans Kaybı Sigortası yaptıran üyemiz ile ilgili olarak; poliçenin düzenlendiği tarihten bugüne kadar geçen sürede tarafların hak ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, süreç içinde yaşanan tüm detayları, anlaşmazlık veya uyuşmazlık konularını ve nedenlerini hukuki dayanaklarına atıf yapmak ve konuya ilişkin var ise yazışma , bildirim, uyarı vb yazılı kanıtlarını da göstermek suretiyle bir rapor haline getirmenizi, sözkonusu rapora sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğine ilişkin değerlendirme ve taahhütlerinizi de eklemenizi,

2- Yıllar itibariyle bugüne kadar TALPA Lisans Kaybı Sigortası yaptıran pilot sayısını, sistemden çıkan, poliçesini iptal ettiren veya temdit etmeyen pilot sayısını, yıllar itibarı ile sigortadan ödeme almış pilot listesini (isimler karartılmış olarak) ve hangi gerekçe ile ne kadar ödeme aldıklarını gösterir ayrı ve detaylı bir rapor hazırlamanızı, ödeme sürecini de açıklayacak şekilde tarafımıza gönderilmesi…

Hizmet alımı yapmış olduğumuz Sigorta şirketinden gelen cevabi mailde (kişisel mahremiyet içeren hususlar metinden çıkartılmıştır);

“Sayın Üyeniz, 2019 yılında lisans poliçemiz tamamlanıp, satışa başladığımız dönemde ilk müşterilerimizdendir. Poliçeyi satın aldıktan 5 ay sonra, pilotların olduğu sosyal medya gruplarında, hastalık bekleme süresi konusunda sıkıntılarını dile getirerek kendi menfaatleri doğrultusunda hastalık bekleme süresinin düşürülmesini istemiştir. Sigorta şirketi olarak bizim , TALPA yönetiminin ve aynı durumda olan iki sigortalımızın katılımı ile yapılan toplantıdan sonra, iki sigortalımız için Londra’dan onay alarak 36 ay muafiyet süresini, 24 ay a indirilmiştir.

İlgili sigortalımız, 24 ay bekleme süresi biter bitmez raporlarını bize iletmiştir. (6ay) Bu rapor ve diğer evrakları Allianz’a tarafımızdan iletilmiş olup; bekleme süresi bittiği için tam ödeme alacağı, tekrar uçuşa başlar ise geçici ödeme, lisans kaybı yaşar ise teminatın tamamını alacağı konuları netleştirilmiştir.

İlgili sigortalımız, bu süreç içinde ödemeyi aylık olarak almayı talep etmiştir. Ancak bugüne kadar gerçekleşen tüm Geçici Lisans ödemeleri, pilot yeniden sağlık sertifikasını aldığında hesaplanmış olup; kişilerin şahsi hesabına ödeme yapılmıştır. Poliçemizde peşinen ödeme söz konusu değildir. Kendisine bu söylenmiş olmasına rağmen, ısrarları sonucu, tarafımızdan Allianz’a atılan mail kendisine iletilmiştir.

Allianz; poliçemiz Lisans Kaybı teminatı ve Gelir Kaybı yani geçici lisans teminatının aynı anda verilemeyeceğini, geçici uçamaz raporları bittiğinde Sağlık lisansını alır ise toplam hesaplama yapılarak ödeme yapacağını, kalıcı lisansa dönerse tam teminatın ödeneceğini beyan etmiştir. 

Sigortalımız , 2020 yılında attığı mesajlarla elde ettiği bekleme süresini, yeniden 2021 de attığı mesajlarla elde etmeyi hedeflemekte hatta bazı hakaretlerde bulunmaktadır. Bu hakaretlerine, 7 Days Sigorta Aracılık A.Ş. ve Allianz A.Ş. olarak cevapsız kalınmayacak ve kişisel dava yoluna gidilecektir.

Ek olarak sigortalımız, 1 yıl daha rapor almıştır, tazminatını almasında hiçbir engel yoktur, poliçesi geçici lisans kaybı olursa bedelini, kalıcı kayıp olursa tam teminatını karşılayacaktır.

Saygılarımızla, “

ifadeleri yer almaktadır. 

Bugüne kadar kalıcı ve geçici tazminat olarak Alianz sigorta tarafından biri kalıcı ve beş üyemize de geçici olmak üzere 6 üyemize toplam 353.679,06 Amerikan Doları tazminat ödenmiş, 8 üyemizin de işlemleri devam etmektedir.

Üyemize defaatle bilgilendirme yapılmasına, TALPA yönetimi ile yaptığı görüşmede konunun yakinen takip edildiği bilgisi verilmesine rağmen, poliçeye aykırı taleplerinin yerine getirilmemesini bahane ederek Derneğimiz hakkında yaptığı haksız ve dayanaksız paylaşımlar son derece talihsiz olmuştur. 

Siz değerli üyelerimize saygıyla duyurulur.