KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (Buradan itibaren “TALPA olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Buradan itibaren “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak, ilan verme işlemi sırasında paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  • İşleme Amacı: TALPA tarafından toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ilan verme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

  • Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda ilan verme esnasında elektronik sistemler üzerinden toplanmakta ve Kanun’un 5.maddesi çerçevesinde alenileştirme hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

Kişisel verilerinizle ilgili Kanun’un 11. Maddesinde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) sayılan haklara sahipsiniz.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, talpa@talpa.org adresinden Derneğimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

İlan içeriklerinin tüm sorumluluğu ilan sahibine aittir. TALPA, ilanda yer alan unsurlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. TALPA, uygun görmediği ilanları yayınlamaktan kaçınma hakkını saklı tutmaktadır.

 

İlan bölümüne giriş yapan tüm ÜYELER; satın aldıkları taşınır/taşınmaz mal/ürünün ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, taşınır/taşınmaz mal/ürün ilgili hiçbir konu hakkında TALPA’nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü ve TALPA’nın sair herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun mal/ürünü satan ÜYE’ye ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her türlü sorumluluk ve yükümlülükten TALPA’yı ibra ettiğini, TALPA’yı hiçbir ad altında ve hiçbir koşulda sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir.