Sivil Havacılık Genel Müdürümüz ile 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen toplantı sonrasında, Türk pilotların istihdamına öncelik sağlanması ve sürdürülebilirliği amacıyla şirketler ile paylaşılabilmesi için bir istihdam havuzunun oluşturulup taraflarına iletilmesinde mutabık kalınmıştır.

Not: Aşağıdaki formu halen bir şirkette aktif olarak uçan meslektaşlarımızın doldurmamasını rica ederiz.
    Yukarıda belirttiğim bilgilerin talep edilmesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Havacılık şirketleri ile paylaşılmasını
    ONAYLIYORUM (zorunlu)