TAV OTOPARK'TA YENİ UYGULAMA

TAV OTOPARK’TA YENİ UYGULAMA
Atatürk Havalimanında derneğimize tahsis edilmiş bulunan kapalı otopark ücretlerine TAV İşletmeleri A.Ş. tarafından son 4 yılda yapılan zamlar, bugüne kadar abonelerimize düşük oranda yansıtılmıştır. Otopark işlemlerinin kayıt, takip, kontrol ve muhasebeleştirilmesi için derneğimiz personel çalıştırmakta, vergi, stopaj vb yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir. Bireysel aboneliklerle kıyaslandığında, TALPA’nın abonelerine mümkün olduğu kadar düşük ücretlerle hizmet vermeye gayret ettiği bilinmektedir. Nitekim son 4 yılda, otopark ücretleri sadece bir kez artırılmış , bu artış ta 5.- TL düzeyinde kalmıştır. Ancak personel ve genel giderlerdeki artışın yanısıra TAV işletmelerinin uyguladığı zamlar dikkate alındığında üyelerinin aidatları ile faaliyet gösteren TALPA’nın otopark uygulamalarında yeni bir ayarlama yapması kaçınılmaz olmuştur.
Personel dahil genel giderlerdeki reel artış ve yasal yükümlülükler dikkate alınmasa dahi, sadece TAV’ın uygulamış olduğu artışlara endeksli olarak ücretlerin güncel hale getirilmesi için % 44 oranında artış yapılması gerekmektedir.
Konuyu değerlendiren TALPA Yönetim Kurulunca, abonelerimize ekonomik şartlarda otopark hizmetini sunma düşüncesi ile TAV İşletmelerinin yaptığı artışın asgari düzeyde yansıtılmasına gayret edilerek abonelik ücretlerinin 2014 yılı için 65.-TL olarak revize edilmesi ile yetinilmiştir.
Yeni ücretle uygulama, 01 Mayıs 2014 tarihinde başlayacaktır. TALPA üyelerinin aylık otopark ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir.