TAV KAPALI OTOPARK ABONELİĞİ GÜNCELLEME ÇALIŞMASI BAŞLIYOR…

TAV KAPALI OTOPARK ABONELİĞİ GÜNCELLEME ÇALIŞMASI BAŞLIYOR
TAV Otopark İşletmelerinden gelen yazıda “TALPA üzerinden kapalı otopark aboneliği bulunan tüm abonelerin bilgilerinin güncellenmesi” talep edilmiştir.
Bu çerçevede, kapalı otopark aboneliği bulunanların(TALPA üyeleri de dahil) 13.06-11.07.2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen Kayıt Güncelleme masalarına Apron Kartı, Nüfus cüzdanı, Ehliyet ve Otopark kartlarına kaydedilecek 1 adet araçlarının ruhsatı ile başvurmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemleri sırasında, abonelerimizle daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla iletişim ve kimlik bilgileri için form doldurulacak ayrıca abonelik ücretlerinin tahsil edildiği kredi kartı bilgileri de güncellenecektir.
Abonelik ücretlerini Kredi kartı ile ödeyenlerin/ödemek isteyenlerin kendilerine ait bir kredi kartını ibraz etmeleri esastır. Bir yakınına ait kredi kartı ile ödemek isteyenler, formu doldurmakla beraber kredi kart bilgilerini verdikleri kişinin de “sözkonusu kartından otopark aboneliği için tahsilat yapılmasına rıza gösterdiğine“ dair imzasının alınması zorunludur..Bu nedenle, kredi kart hamili ile birlikte başvurmayan abonelerin daha sonra kayıt masalarına kart sahiplerini yönlendirmeleri ve formun ilgili bölümünün kart sahibince  imzalanmasına ilişkin eksik işlemi tamamlatmaları gerekmektedir.
Çeşitli gerekçelerle, hizmete ve ödemelere yönelik olarak abonelerimizle bilgi paylaşımında bulunulmak istenildiğinde  birçok sorunla karşılaşıldığı bilinmektedir. Cep telefonu, ev adresi, mail adresi değişiklikleri, evlilik, şirket değiştirme vb  nedenlerle abonelerimize ulaşma konusunda güçlükler yaşandığı görüldüğünden otopark hizmetine ilişkin bilgileri daha sağlıklı ve süratli biçimde aktarabilmek amacıyla iletişim bilgilerinin (cep, ev, iş  ve bir yakınının telefonu, şirket ve özel mail adresleri, ev adresi gibi) güncellenmesi zorunluluk haline gelmiştir.
01.08.2014 tarihinden itibaren 2 ay üst üste abonelik ücretlerini ödemeyenlerin otopark kartları önce bloke edilecek bilahare de iptali yoluna gidilecektir. Abonelik ücretlerinin ibraz edilen kredi kartından 2 ay üst üste tahsil edilememesi halinde, üyelere iletişim bilgilerindeki değişiklik/eksiklik/yanlışlık nedenleri ile ulaşılamaması sonucu abonelerimize zamanında bildirim ve uyarı yapılamamakta bunun sonucu olarak da  gereksiz yere mağduriyet yaşandığı bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz yoğun sezonda, uçuşa giderken veya uçuş dönüşü kartlarının bloke/iptal edilmesi gibi istenmeyen bir durumla karşılaşmamak için tüm abonelerimizin bilgilerini ivedilikle güncellemeleri büyük önem arz etmektedir.
Bilindiği gibi, TALPA TAV Otopark aboneliği tamamen beyan esasına dayanmakta, çalışma hayatı ve özlük işlerinde meydana gelen değişiklikler abone tarafından beyan edilmedikçe aboneliklerin devamı sağlanmaktadır.Güncelleme çalışmasının bitiminde de, şirketlerinden ayrılmasına veya emekli olmasına rağmen bu durumlarını TALPA’ya bildirmeyen veya bildirmeyi unutan ancak aidatlarını ödediği için sistemde abonelikleri devam eden abonelerin tesbiti yoluyla belli bir oranda kapasite yaratılabileceği öngörülmektedir.
KAYIT MASALARI
Sözkonusu güncelleme işlemleri hafta içi hergün (Pazartesi-Cuma  09:30-18:00) ve Cumartesi günleri (Saat 10:00-17:00) arasında Atatürk Havalimanı/Dış Hatlar Terminali Ekip Tahsis katındaki Pilot İrtibat Odasında yapılacaktır.
Bu kayıt noktasının dışında, Şenlikköy mah. Çatal Sok. No:5 Florya adresindeki TALPA Dernek merkezinde de Hafta içi 09.30-18:00  saatleri arasında  güncelleme işlemleri yapılacaktır.
11.07.2014 tarihine kadar güncelleme işlemlerini yaptırmayanların kapalı otopark abonelikleri TAV Otopark işletmeleri tarafından bloke edilecek ve açık otopark için abonelik işlemi yapılacaktır. Güncelleme döneminde, raporlu ve görevli olanların talpa@talpa.org adresine mail göndererek durumlarını bildirmeleri halinde kendileri için herhangi bir işlem yapılmayacak ve güncelleme işlemleri rapor/görev bitimine ertelenecektir.
 

 

FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Formların kayıt masalarına bizzat başvurularak doldurulması esastır. Bir başka personel vasıtası ile form aldırıp kayıt masaları dışında dolduranlar ise mutlaka formlarını kendileri getirmeli ve formla birlikte yanlarında getirdikleri tevsik edici belgeleri (Apron Kartı, Nüfus cüzdanı, ehliyet ve ruhsat) fotokopileri alınmak üzere ibraz etmelidirler.
Formlar mümkünse büyük harfle, okunaklı olarak ve tükenmez kalemle doldurulmalıdır.
ADI SOYADI: Abonenin nüfus cüzdanında yazdığı şekilde isim ve soyadı yazılmalı, kesinlikle kısaltma yapılmamalıdır.((A. Deniz Öztürk değil Ayşe Deniz Öztürk yazılmalıdır.)
UNVAN: Kabin Memuru veya Kaptan Pilot veya F/O yazılmalıdır.
ŞİRKET SİCİL NUMARASI: ID kartta yer aldığı  şekilde yazılmalıdır.(006453 yazıyor ise 6543 olarak kısaltılmamalıdır.)
APRON KARTI NUMARASI:  Gerek İstanbul Atatürk ve gerekse tüm meydanlar Giriş kartının arka yüzünde alt veya üst köşelerde silik baskılı olarak yer almaktadır.
OTOPARK KARTI NO: Otopark kartı müracaat sırasında mutlaka abonenin yanında bulunmalı ve üzerindeki numara forma yazılmalıdır. Numara okunmuyorsa TALPA görevlisi TAV listesinden bakarak numarayı bulacak ve aboneye yardımcı olacaktır.
EV ADRESİ: TALPA’nın bilgilendirme ve tebligat için kullanacağı adres olup abonenin birden fazla kaldığı adres var ise veya bir yakınının /arkadaşının evinde kalıyor ise, bu durum gözönünde bulundurulmalı ve forma yazılacak adresin her türlü tebligat ve bilgilendirme için geçerli kabul edileceği dikkate alınmalıdır.
EV TELEFONU: Cep telefonunun değişebileceği, mail adresinin kullanımından vazgeçilebileceği veya yeni bir mail adresi alınabileceği olasılıkları gözetilerek abonelere ulaşmada en etkin iletişim aracı olarak ev adresinin ve ev telefonunun gerekli ve önemli olduğu bilinmeli ve bu numara mutlaka forma yazılmalıdır.
CEP TELEFONU: Gerek aramada ve gerekse çoğunlukla SMS gönderilmek amacıyla talep edilmektedir. Cep telefonunun kapalı olması, değiştirilmesi dikkate alınarak var ise, ikinci hatta üçüncü hatların da forma kaydedilmesi yararlı olacaktır.
BİR YAKININ TELEFONU: Abonelere cep veya ev telefonundan ulaşılamaması (adres veya telefon değişikliği, telefonun kapalı olması vb) durumlarında acil bilgi paylaşımı için abone ile iletişim kurabilecek bir yakının veya arkadaşın telefonunun forma kaydedilmesi gereklidir.
MAIL ADRESLERİ:  Abonenin sürekli kullandığı mail adreslerinin yanısıra şirket mail adresini de bildirmesi gereklidir.
ARACIN PLAKASI: Her abone sadece bir aracını sisteme kaydettirip otopark kartına işletebilecek olup bu nedenle birden fazla aracı bulunan abonelerin sürekli veya daha sık kullandıkları aracı bildirmeleri ve bu araca ait ruhsatı ibraz etmeleri gerekmektedir. Otopark kartının, karta işlenen araç dışında başka bir araçta kullanılması mümkün değildir. Aracın aboneye ait olması zorunluluğu bulunmamaktadır.