TALPA Seçimli Olağanüstü Genel Kuruluna ilişkin duyuru

Dernek Tüzüğünün 18 k maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanının istifa tarihini izleyen 3 ay içinde, 12. Dönem görev süresini tamamlamak üzere Başkan ve Kurulların seçiminin yapılması zorunluluğu dikkate alınarak Olağanüstü Genel Kurulun 18 Mart 2022 günü, saat 10:00-17:00 saatleri arasında Dernek Merkezinde toplanmasına, bu toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28 Mart 2022 günü 10:00 – 17.00 saatleri arasında Titanic Port Otel de yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM
1- AÇILIŞ
2- SAYGI DURUŞU
3- DİVAN BAŞKANI VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ
4- TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
5- YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULUNUN SEÇİLMESİ