HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ZİYARETİ…

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ziyareti
Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görev yapan/yapmış personelin zorunlu hizmet süresinin 21 yıl ve geriye dönük olarak uygulanması ile ilgili çıkarılan kanunun etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, etkilenecek tüm kurumlarla görüşmelerin başlatılması kapsamında, ilk ziyaret 19 Mart 2019 günü Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapılmıştır.
Yapılan toplantıda ihtiyaçlar, olası çözüm yöntemleri, bu yöntemlerin öncelikle kapsam içerisinde olması olası personele ve sivil havacılık sektörüne olabilecek etkileri değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili en etkin çözümün bulunması amacıyla tüm tarafların katılımıyla en kısa sürede geniş tabanlı ve çözüm odaklı bir çalıştay gerçekleştirilmesi fikri üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
Bu süreçte konuyla ilgili görüşme ve toplantılar yaparak, meslektaşlarımızı en az etkileyecek en uygun yöntemin bulunması konusunda çabalarımıza devam etmekteyiz.
 
Saygılarımızla,