” SHT 6A – 50 REV – 06 ”

          TALPA BAŞVURDU, SHGM “6 İNİŞ KURALINA” AÇIKLIK GETİRDİ.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan SHT-6A 50 Revizyon 6’da günlük iniş sayısının 5’den 6’ya çıkarılmasını öngören değişiklikle ilgili TALPA’nın girişimleri sonuç verdi. Konu ile ilgili SHGM yetkileri ile görüşmelerini sürdüren TALPA yönetimi son olarak SHGM’ye düzenlemenin gözden geçirilmesi için  resmi başvuruda bulunda. Başvuruyu değerlendiren SHGM yetkilieri ise, TALPA Başkanı Kpt.Plt. Gürcan Mantı’yı arayarak “uygulamanın sadece bölgesel havayolu taşımacılığı yapan kuruluşlar için geçerli olduğunu, talimat ile ilgili olarak tüm işletmelerin uyarıldığını, uyarıya rağmen 6 iniş kuralını uygulayan işletmelere işlem yapılacağını” bildirerek konunun TALPA tarafından da  takip edilmesini  ve işbirliğinde bulunulmasını istedi. TALPA da, bir mesaj göndererek gelışmeyi üyelerine duyurdu. Konu ile ilgili bilgi veren TALPA Başkanı Gürcan Mantı “Her zaman ve her platformda  ifade ettiğimiz gibi kırmızı çizgimiz, uçuş  emniyetidir. Tüm meslektaşlarımızı haklarına sahip çıkmaya, 6 iniş kuralını uygulamaya koyan şirketler konusunda  ivedilikle TALPA’yı bilgilendirmeye çağırıyorum” diye konuştu.

TALPA’NIN SHGM’YE YAPTIĞI BAŞVURUNUN TAM METNİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne,
01 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan SHT 6A-50 Revizyon 6’daki 2 numaralı tabloda, günlük iniş sayısının 5 adetten 6 adede çıkarıldığı görülmüştür.Halihazırda aşırı yorgunluğa sebep olan ve iyileştirilmesi beklenen uçuş görev sürelerinde yapılan sözkonusu değişiklikle ortaya çıkacak ilave iniş uygulamasının kokpit ekiplerini ciddi biçimde zorlayacağı, yorgunluğu artıracağı, bu itibarla uçuş emniyeti için de tehdit ve tehlike oluşturacağı hususları değerlendirilmiştir.
Yılda 1000 saat uçarak 1800 saat uçuş görev süresine yaklaşan Türk Sivil Havacılığında görevli pilotlara, ilave bir iniş mükellefiyeti daha getirilmesinin yanısıra bu durumun EASA uçuş görev süresi  limitlerinin üzerinde olması hususu dikkate alındığında uygulamanın SHGM’yi EASA  nezdinde zor durumda bırakmasından da endişe edilmektedir.
Bu çerçevede; yazımız ekinde yer alan EASA Maximum Daily FDP’deki limitler gözönünde bulundurularak uçuş görev sürelerinin revize edilmesi veya altıncı inişin iptal edilmesi veya sözkonusu Talimata bir dipnot eklenerek yapılan uygulama değişikliğinin sadece bölgesel havayolu taşımacılığına münhasır olduğunun belirtilmesinde fayda mütalaa edilmektedir. Uygulamanın sarahate kavuşturulamaması halinde, tarifeli havayolu işletmelerinin de bahsekonu değişiklikten istifade etme gayreti içine girebilecekleri, bu durumun da kümülatif  yorgunluğu artıracağı gibi bir süre sonra sıradanlaşarak müktesep bir hak gibi telakki edileceği,  mevcut uygulamaya  geri dönüşün güçleşeceği öngörüldüğünden konunun tekraren ve ivedilikle değerlendirilmesi hususunu makamlarının tensiplerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
TALPA Yönetim Kurulu adına
Başkan Kpt. Plt. Gürcan MANTI