SHGM’nün Ekip Geçişleri Konulu Genelgesi

SHGM tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Ekip Geçişleri Hakkında konulu Genelge ile yapılmaya çalışılan düzenlemeler yadırganmıştır.

Bugüne kadar yürürlükte olan ve yaz dönemi uçuş yoğunluğu esnasında uçucu personelin işletmeler arası geçişlerinin, işletmelerin planlama zorlukları göz önüne alınarak belirli bir dönem boyunca kısıtlanmasına yönelik düzenleme zaten uygulanmaktadır.

Ancak, buna ek olarak; söz konusu Genelgenin 5/A(1),(2) ve (3) maddelerinde değişiklik yapmak suretiyle, yabancı İşletmelere geçişlerde 6 (altı) ay süre ile lisans Verification başvurularının kabul edilmeyeceğine dair getirilen yeni düzenleme kabul edilebilirlik sınırlarının dışındadır.

Bu maddelerin geçerlilik süresi açık değildir. Dolayısıyla bu kısıtlamanın yıl boyu uygulanabilmesinin önü açıktır.

Bahse konu genelge ile getirilen kısıtlamalar, öncelikle Anayasa’ya aykırı olup, bunların yeniden değerlendirilmesi ve geri çekilmesi kanaatimizce çok gereklidir.

Ayrıca, değişiklikler ile getirilen düzenlemenin, her şeyden evvel, pekiştirilmeye çalışılan uçuş emniyetini, amaçlananın aksine olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.

Bir işletmeden ayrılmaya karar vermiş bir uçuş ekibi üyesini 6 ay süreyle bekletmenin, ilgili kişinin bu süre zarfında yapacağı uçuşlardaki konsantrasyonunu, dolayısıyla da uçuş emniyetini olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

Yurtdışı işletmelere gitme isteklerinin önüne geçilmesinin ancak ve ancak meslektaşlarımızın çalıştıkları şirketlere olan aidiyet duygularını arttırıcı tedbirlerle mümkün olacağının altını bir kez daha çizmek isteriz.