Havacılık Meslek Yasasıyla ilgili Toplantı

Değerli Üyemiz,

Havacılık Meslek Yasası hazırlanması konusundaki çalışmalarımız kapsamında 26 Nisan 2022 günü
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıya TALPA adına Başkan Kpt Plt. Okan ÜREKSOY, Başkan Yardımcısı Kpt. Plt. Mehmet USLAY,
Dernek Hukuk Müşaviri Av. Sencer SEREN, Av. Eda Naz SEREN; Bahçeşehir Üniversitesi adına Hukuk
Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. A. Can TUCAY, Öğr. Üyesi Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ, Öğr. Üyesi Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN,
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN katılmıştır.
Toplantıda Havacılık Meslek Yasası ile ilgili ihtiyaç, önceden hazırlanmış olan taslaklar, dünyadaki uygulamaları konuları ele alınmış; Havacılık Yasasıyla ilgili çalışma programı oluşturularak sürecin TALPA ve BAÜ işbirliği ile gecikmeksizin başlatılmasına karar verilmiştir.