11. OLAĞAN GENEL KURUL TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFLERİ