Komite Üyeleri

Okan Üreksoy – Sorumlu YK üyesi

Ahmet Burak Bali – Başkan

Murat Gezeravcı

Can Demir

Okan Doğu

Görev Tanımı

  • Kaza, ciddi olay ve olay incelemeleri sonuçlarını değerlendirerek hava taşımacılığı uçuş emniyet seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlayacak önleyici tedbir ve stratejiler geliştirmek, rehberlik yapmak ve organizasyonel usul ve yöntemler oluşturmak;
  • TALPA Kaza İnceleme ve Önleme politikalarını ve rehber dokümanları belirlemek ve güncellemek;
  • Sivil havacılık sektörünün uçuş emniyeti ile ilgili standartlarının, uygulamalarının, usullerinin ve mevzuatının geliştirilmesine katkıda bulunmak;
  • Uçuş sırasında kaydedilen verilerin pilotlar tarafından objektif bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacı ile disiplin cezalarına çarptırılmayacaklarını temin etmek için cezalandırma odaklı olmayan emniyet kültürünün ve emniyet yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve doğru uygulanmasına katkıda bulunmak;
  • Kaza, ciddi olay ve olaylar ile tespit edilen uçuş emniyetini tehlikeye sokacak eğilimler konusunda ve uzman görüşü taleplerinde veri toplamak, analiz yapmak, öneriler hazırlamak ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek;
  • TALPA Kaza İnceleme Uzmanı eğitim ve yetkilendirme standartlarını tanımlamak
  • Uçuş verileri & kaza önleme konularında üyesi olduğu IFALPA ve ECA’nın ilgili komitelerindeki gelişmeleri takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, bu konularda ülke bazında gördüğü sorunları IFALPA ve ECA komiteleri aracılığı ile uluslararası platforma taşımak.

Çalışma Konuları

……………………………………..

Dökümanlar

……………………………………..

Raporları

……………………………………..

İletişim

Bu komite ile aşağıdaki e-posta aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz.
fd-ap@talpa.org