30 Mart 2017 Ülkemiz Sivil Havacılğına Dair Elektronik Cihazların Yasaklanması

 In Basın Bildirisi, Genel

 
ÜLKEMİZ SİVİL HAVACILIĞINA DAİR “ELEKTRONİK CİHAZLARIN YASAKLANMASI”
30 Mart 2017
Değerli Üyemiz ,
Ülkemiz Sivil Havacılığını ve özelde Türk Pilotları ve diğer sivil havacılık çalışanlarımızı tehdit eden elektronik araç kısıtlaması hakkında dünya havacıları çapında girişimlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda 29.03.2017 tarihinde aşağıdaki açıklama TALPA yönetimi tarafından ECA ve IFALPA yönetimlerine gönderilmiş olup konu hassasiyetle tarafımızdan takip edilmekte ve gerekli girişimlere devam edilmektedir. Bilginize Saygılarımızla TALPA Sayın Başkanlar, Geçen hafta içerisinde Türkiye’de operasyon yapan havayolu şirketlerinin de dâhil olduğu bazı Orta Doğu Ülkeleri’nin havayolu firmalarına kısıtlamalar getirilmiştir. Bu maksatlı seçildiğine inandığımız havayolu şirketleri, güvenlik nedenlerinden dolayı ABD ve İngiltere uçuşlarında elektronik cihazların yasaklanması ile karşı karşıya kalmışlardır. Değerli Meslektaşlarım, Türkiye’de bulunan havaalanları da, hepimizin halen operasyon yapmakta olduğu diğer havalanları Brüksel, Orly, Glasgow, Charles De Gaulle, New York JFK, Florida Fort Lauderdale, Tel Aviv, Tokyo, London Heathrow, Frankfurt havaalanları kadar güvenlidir ve hepsi ulusal ve uluslararası regülasyonlara sıkı sıkıya bağlı kalınarak yönetilmektedir. Adı geçen havaalanlarında uygulanan her türlü güvenlik prosedürleri Türkiye’deki havaalanlarında da aynı şekilde uygulanmaktadır. Gerçek şu ki; sadece Avrupa veya Amerikan havayolu firmaları değil dünyadaki her bir diğer havayolu firması ve yolcuları da globalleştirilmiş terörden mağdur olmaktadır. Kasıtlı olarak seçilmiş ve hedef gösterilmiş ülkelere yönelik kısıtlayıcı kurallar uygulamak veya bu kısıtlayıcı kuralları desteklemek yüksek rekabet koşullarının yaşandığı havacılık endüstrisinde negatif ayrımcılığa yol açacaktır. Bu nedenle biz, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği üyesi Pilotlar olarak, ülkemize karşı uygulamaya konulmuş olan bu yasaklamaya, tüm dünya ile birlikte global terör ile savaşımız kapsamında şiddetle karşı çıkıyoruz ve inanıyoruz ki bu yasaklama kaçınılmaz olarak en sonunda havayolu şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir. Güvenlik kuralları denilerek silah gibi kullanılan güvenlik yöntemleri serbest dünya ticaretine ve de özellikle çok yoğun rekabet şartlarının yaşandığı havacılık endüstrisine zarar verecektir. Biz inanıyoruz ki, dünyadaki terörizme karşı mücadele edebilmek ve tedbirler alabilmek için dayanışma içinde bir bütün olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu tür popülist ve akılcı olmayan yaklaşımlar, dünya havacılık endüstrisine daha çok zarar vererek çözüm olmak yerine problemleri sadece daha da derinleştirecektir. Biz Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak, bu tür kasten yapılan yasaklamaların sadece Türk Sivil Havacılık Endüstrisine değil aynı zamanda diğer ülkelerinkine de zarar vereceğine inanıyoruz. Bu tür yersiz ve akıldışı engeller havacılık endüstrisinin gelişimi ve büyümesine yardımcı olmayacaktır. Bu yasak tamamıyle akılcı olmaktan uzak ve kabul edilemeyecek kadar komiktir. Biz büyüyen Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak bu ortaçağ dönemini andıran yasağı kınıyor ve bu konuda dayanışma ve desteğinizi talep ediyoruz. Saygılarımla, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan GÜNAL