26 Ağustos 2016 Talpa'dan Otopark Açıklaması

 In Basın Bildirisi, Genel

TALPA’DAN OTOPARK AÇIKLAMASI
26 Ağustos 2016
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyan, sivil havacılığımızın gelişmesine katkı sunan bir Sivil Toplum kuruluşu olarak 58 yıldan bu yana hizmet vermektedir. Dernek faaliyetlerinin dışında, gerek üyelerine ve gerekse THY’de çalışan diğer uçucu personele ekonomik koşullarda otopark hizmeti de sunmakta olan TALPA  sözkonusu hizmete etkinlik, verimlilik ve şeffaflık kazandırmak, kalitesini artırmak, objektif  standartlara kavuşturmak, farklı yorum ve değerlendirmelerin önüne geçebilmek amaçları ile hazırlanan Otopark Talimatını 08.08.2016 tarihi itibarı ile uygulamaya başlamıştır.
Talimatın yayımından sonra bazı abonelerimizden gelen şikayet ve eleştirilerin yanısıra Derneğimiz üyesi olmayan bir pilotun bir internet sitesinde yayınlanan mail mesajı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu görülmüştür.
Sözkonusu Pilotun mesajı Derneğimize de gönderilmiş ancak yapılan incelemede aynı mesajın idari görevde birlikte çalıştıkları bir Kabin Amiri tarafından da gönderilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ancak Kabin Amiri olan abonemizin gönderdiği mesajın içinde de “Dernek eleştirilerinin yapıldığı, bir pilot gibi kaleme alındığı ve derneğe üye olmak istemediğine ilişkin cümleler bulunduğu” dikkate alındığında sözkonusu mailin anılan pilot tarafından yazıldığı, Kabin Amiri abonemiz tarafından da baş ve son tarafındaki cümleler çıkartılarak Derneğimiz mail adresine iletildiği kanaatine varılmıştır.
1- Dernekler, üyelerinin hak ve çıkarları için çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. İşlem, eylem ve söylemleri bakımından üyeleri tarafından eleştirilmeleri son derece doğaldır. Dernek yönetimlerinin hesap verecekleri tek organ Genel Kurullar yani üyelerdir.  Bunun dışında bir dernek üyesinin uygun bulmadığı bir eylem veya söylemle ilgili olarak dilediği zaman Derneğe başvurarak bilgi alma, hesap sorma, eleştirme hakkı üyelik ilişkisinin doğal sonucudur.
2014 yılı Nisan ayından itibaren Atatürk Havalimanı Kapalı Otoparkında, 2015 yılından itibaren ise Açık Otoparkta, arzın sabit kalması ve fakat sivil havacılığımızın büyümesine paralel olarak talebin aşırı biçimde artması sonucu sıkıntılar başlamış, Otopark İşletmecisinin Derneğimize tahsis ettiği kontenjanı ticari kaygılarla artırmaması nedeniyle özellikle bahsi geçen iki otoparkta yeni önlemler alınması zorunluluğu doğmuştur.
2- Bu amaçla, Otopark kartına birden fazla aracı kaydettiren abonelere çağrı yapılarak sadece tek bir aracı tanımlamaları talep edilmiştir. Aldığı otopark kartına korsan taksinin plakasını kaydettirenler, otopark kartı olmayan yakınlarının ve mesai arkadaşlarının araçlarını işletenler, sosyal medya üzerinden otopark kartını devretmeye teşebbüs edenler ve her geçen gün bir yenisi ile karşılaştığımız usülsüzlükler sözkonusu kararın alınmasında etken olmuştur. Bilindiği gibi otopark hizmeti, esas olarak uçuş görevleri ile sınırlı olmak durumundadır. Bir pilot veya THY’de çalışan diğer uçucu personele  ayda 8 boş gün planlanmaktadır. Sözkonusu boş günler diğer çalışanların otoparkı rahat kullanması için değerlendirilmektedir.
3- TALPA’nın öncelikli amacı, üyelerine hizmet etmek ve onlara ayrıcalık tanımaktır. Bir derneğe üye olurken beklenti de esasen budur. Yıllardır derneğimizi ayakta tutmak için emek sarfeden ve aidat ödeyen üyelerimize tanınan bir hakkın, aynı  imkanlardan üye olmaksızın istifade etmek isteyen meslektaşlarımıza da sağlanmasının açık bir haksızlık olduğunu düşünüyor ve bu meslektaşlarımızı empati yapmaya davet ediyoruz. Çalıştığı işyerinden ayrılan bir işçinin, fiilen çalışırken tanınan bütün haklarını ve imkanlarını kaybetmesi ne kadar olağan ise, Dernek üyesi olmayan veya üyelikten ayrılanların derneğin sağladığı imkanlardan mahrum kalması o kadar doğaldır.
4- TALPA, otopark işletmelerinden yüksek sayıda abone taahhüdü ile çok uygun ücretler temin etmekte ve bu ücretlerden başta üyeleri olmak üzere THY uçucu personelini yararlandırmaktadır. Daha çok sayıda abone kaydetmenin bedeli ise, her sene en az 6 ay olmak üzere kota aşımı için ödenen faturalardır. Bu nedenle TALPA sözkonusu faaliyetten dolayı özellikle Atatürk Havalimanı otoparklarında yaz aylarında zarar etmekte, kış aylarındaki gelir fazlası ile dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. Olaya, kamu hizmeti açısından değil de sadece ticari yönden bakılsa, abone sayısının düşürülmesi yani birçok meslektaşımız ve uçucu personelin otopark hizmeti alamaması veya ciddi oranlarda fiyat artışları yapılması kaçınılmaz olacaktır..
5- Hizmet verilen otoparklar TALPA’ya ait değildir, Sadece birer bölümü TALPA’ya tahsis edilmiştir. TALPA’nın verdiği hizmetten, ücret politikasından ve daha çok sayıda uçucu personelin yararlanmasını sağlamaya yönelik getirdiği düzenlemelerden şikayetçi olan üyelerimizin veya abonelerimizin İstanbul’daki Havalimanı otoparklarından yaklaşık 3 katı fazla ücret ödeyerek bireysel abonelik yaptırmak suretiyle istifade etmeleri her zaman mümkündür..
6- Otopark arzında yaşanan sıkıntıdan dolayı alınmış olan ve “01.01.2017 tarihi itibariyle sadece üye olan pilotlara hizmet verilmesine” ilişkin karar, Dernek Tüzüğüne de hukuka da aykırılık taşımamaktadır. Kısıtlı olan bir imkan konusunda üyelere öncelik tanınmaktadır.
Otopark sırasında aylardır bekleyen çok sayıda uçucu personel var iken, TALPA’ya üye olduğu için daha kısa sürede otopark aboneliğini elde eden üyelerin “maksat hasıl olduktan” yani otopark kartını aldıktan kısa bir süre sonra TALPA’dan istifa etmelerinin ahlakla, etikle nasıl bağdaştırılabileceğini de tüm meslektaşlarımızın takdirine ve sağduyusuna havale ediyoruz.
TALPA’yı otopark işletmecisi olarak algılayan bazı meslektaşlarımızın, son derece riskli bir mesleği icra ederken karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta başvurabilecekleri  tek adresin TALPA olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmayı görev biliyor, meslektaşlarımızı TALPA çatısı altında birleşmeye, daha güçlü olmak için destek vermeye davet ediyoruz. Ancak, üyelik ve otopark ücretini toplayıp, “üye olmadan otoparktan yaralanırsam yılda kaç lira tasarruf ederim” diye hesap yapanların zaten Derneğimize, mesleğimize, meslektaşlarımıza bir katkılarının olmayacağını da biliyoruz.
Bu düşüncelerle;  sadece pilot meslektaşlarımızı değil tüm havacılık çalışanlarını,  meslekleri ile ilgili Dernek ve Vakıflara sahip çıkmaya, çağdaşlığın gereği olarak Sivil Toplumun güçlendirilmesine katkı vermeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla,
Türkiye Havayolu Pilotları Derneği