25.07.2008 Talpa Basın Bildirisi

 In Basın Bildirisi, Genel

                                                                                                                                                                      25.07.2008
BASIN BİLDİRİSİ
TALPA (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)
TALPA (Türkiye Havayolları Pilotları Derneği) tüzüğü gereği, pilotluk mesleğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve karşılıklı güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, üyeleri arasında sosyal dayanışma ve mesleki gelişmeleri arttırmak, uçuş görevinin icrası esnasında uçuş emniyeti can ve mal güvenliğini arttırıcı tedbirler alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak amacıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip bir dernektir.
Basında çıkan “uyuşturucu bağımlısı THY pilotu” başlıklı yazıda ismi verilmeden bir meslekdaşımızın bağımlı olduğu ifadeleri yer almış olup,  devamında da dernek başkanının açıklaması olarak  “Alkol problemi olan arkadaşlar duymuştuk ama uyuşturucu sorunu hiç olmamıştır”  ibareli bir haber yayınlanmıştır. 
50 yıllık köklü havacılık kültürüne sahip olan TALPA yüklendiği görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Alkol, uyuşturucu madde veya benzeri bağımlılıklara sahip bir meslekdaşımızın olduğu tarafımızca öğrenildiği takdirde öncelikle dernek Disiplin Kurulu devreye girerek meslek etiğine aykırı davranış sebebiyle bu üyenin üyeliğini sonlandırır, takiben de ilgili kurum ve şirketlere bildirimde bulunarak böylesi bir olaya engel olmak için gerekli girişimlerde bulunur. 
Bu derneğimizin tüzüğü ve meslek onurumuzun gereğidir.
Havacılık sektörünün lokomotifi olan THY’da çalıştığı iddia edilen, isim verilmeden bir pilot hakkındaki ithamların camiamızı ve THY’nı zan altında bırakan sorumluluk bilincinden uzak yapılmış açıklamalar olduğunu değerlendirmekteyiz.
Kamuoyuna  arz ederiz.
Saygılarımla,
Kpt.Plt.Ali Ziya YILMAZ
TALPA Başkanı