20 Temmuz 2016 Cumhuriyet Değerlerine karşı Yapılan Girişimi Lanetliyoruz!

 In Basın Bildirisi, Genel

20 Temmuz 2016
CUMHURİYET DEĞERLERİNE KARŞI YAPILAN GİRİŞİMİ LANETLİYORUZ !
15 Temmuz gecesi ülkemiz demokrasisine ve Cumhuriyetin değerlerine karşı yapılan darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, savaş sırasında dahi çalışmayı başarabilmiş Gazi Meclisimizi bombalayan hain eylemin asırlık Cumhuriyetimize kara bir leke sürmesi önlenmiştir.
Bu eylem, demokrasi, parlamenter sistem ve Cumhuriyet değerlerinin yanısıra Atatürk ilke inkılaplarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Milletin yönetimde söz sahibi olduğu, temsilde adaletin sağlandığı, hukukun üstünlüğü ilkesinin ödünsüz şekilde uygulandığı bir ülkede her türlü darbenin başarısız olacağı ve sonuçsuz kalacağında kuşku yoktur.
Ülkemiz ve ulusumuz her türlü sorunu,  Anayasamızda ifadesini bulan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında çözmeye muktedirdir. Silahla değil demokrasi ile, uzlaşı ile, birbirimize göstereceğimiz tahammül ile, Cumhuriyet ortak paydasında birleşerek eşsiz sağduyumuz sayesinde bu günleri de aşacağız.
Ülkemizin Anayasal kurumlarına güven ve saygı çerçevesinde, demokratik haklarımızı ve özgürlüklerimizi kullanmaktan asla geri durmayacağız. Barışın, hukukun, huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu daha özgürlükçü bir Türkiye özlemi ile, hain girişim sırasında yaşamını yitiren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz.
 
Saygılarımızla,