Yönetim Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan
Kpt. Plt.M.Ayhan GÜNAL
ayhangunal@talpa.org
baskan@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Osman ŞİRİN
osmansirin@talpa.org
  Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Dilek KARABAĞLI
dilekkarabagli@talpa.org
Genel Sekreter
Kpt. Plt. Bülent BORALI
bulentborali@talpa.org
Muhasip Üye
Kpt. Plt.Kartal MERSİNOĞULLARI
kartalmersinogullari@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Enis ULUSEL
enisulusel@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Sermet KARAAĞAÇ
sermetkaragac@talpa.org 
Üye
Kpt. Plt. Deniz AKINCI
denizakinci@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Halil EMİR
halilemir@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Aykut IŞIKOĞLU
aykutisikoglu@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. M. Melih BAŞDEMİR
melihbasdemir@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. M. Erkan NOYAN
erkannoyan@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Kanber SARICA
kanbersarica@talpa.org
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Kpt. Plt. Kutsal ÖNDER
kutsalonder@talpa.org
Kpt. Plt. Erhan TAŞAĞIR
erhantasagir@talpa.org
Kpt. Plt. Mustafa HAKAN
mustafahakan@talpa.org
DİSİPLİN VE ETİK KURULU
Başkan
Kpt. Plt. Aykut IŞIKOĞLU
aykutisikoglu@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Enis ULUSEL
enisulusel@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Halil EMİR
halilemir@talpa.org
DIŞ İLİŞKİLER
IFALPA ve Ulus. İlişk.
Koordinatörü
Mahmut Melih BAŞDEMİRmelihbasdemir@talpa.org
ECA ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü  Mahmut Melih BAŞDEMİR

melihbasdemir@talpa.org

TALPA Antalya
Koordinatörü
TALPA Ankara Koordinatörü
İDARİ ORGANİZASYON ŞEMASI
Dernek Müdürü
İlkay KAYNAK
ilkaykaynak@talpa.org
İdari İşler Müdürü
Ebru YEĞİN
ebruyegin@talpa.org
İkt. İşl. ve Mali İşler Müd.    Doğan YAPICI
doganyapici@talpa.org
          Hukuk Müşaviri             Avukat M. Tarık GÜLERYÜZ
tarikguleryuz@talpa.org
Dış İlişkiler ve Kalite Koordinatörü
İpek BARAN
ipekbaran@talpa.org
Mali İşler Sorumlusu
Hale ERDİNÇ
haleerdinc@talpa.org
Mali Müşavir
Leyla Armağan YILMAZ
……………@talpa.org
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Ebru Avcı KARATAŞ
ebruavci@talpa.org
Muhasebe Sorumlusu
Dilek ÖZTÜRK
dilekozturk@talpa.org
 Sekreter
Nazlı ÇINAR
nazlicinar@talpa.org
Sosyal Tesis ve Lokal Sorumlusu
Ali AKTAŞ
aliaktas@talpa.org