Yönetim Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan
Kpt. Plt.M.Ayhan GÜNAL
ayhangunal@talpa.org
baskan@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Aykut IŞIKOĞLU
aykutisikoglu@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. M. Erkan NOYAN
erkannoyan@talpa.org
Genel Sekreter
Kpt. Plt. Kanber SARICA
kanbersarica@talpa.org
Muhasip Üye
Kpt. Plt.Kartal MERSİNOĞULLARI
kartalmersinogullari@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Enis ULUSEL
enisulusel@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Çetin ŞEBER
cetinseber@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Deniz AKINCI
denizakinci@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Halil EMİR
halilemir@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Dilek KARABAĞLI
dilekkarabagli@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Can YILMAZ
canyilmaz@talpa.org
Üye
Kpt. Plt.
Üye
Kpt. Plt.
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Kpt. Plt. Kutsal ÖNDER
kutsalonder@talpa.org
Kpt. Plt. Erhan TAŞAĞIR
erhantasagir@talpa.org
Kpt. Plt. Mustafa HAKAN
mustafahakan@talpa.org
DİSİPLİN VE ETİK KURULU
Başkan
Üye
Üye
DIŞ İLİŞKİLER
IFALPA ve Ulus. İlişk.
Koordinatörü
Kpt. Plt. Dilek KARABAĞLI
dilekkarabagli@talpa.org
ECA ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
 Kpt. Plt. Dilek KARABAĞLI
dilekkarabagli@talpa.org
IFALPA ve ECA Uluslararası İlişkiler Koor. Yrd.
 Kpt. Plt. Deniz AKINCI
denizakinci@talpa.org
TALPA Ankara Koordinatörü
İDARİ ORGANİZASYON ŞEMASI
Dernek ve TTC Müd.
İkt. İşl. ve Mali İşler Müd.  
İlkay KAYNAK
ilkaykaynak@talpa.org
İdari İşler Müdürü
Ebru YEĞİN
ebruyegin@talpa.org
Mali İşler Sorumlusu
Hale ERDİNÇ
haleerdinc@talpa.org
          Hukuk Müşaviri             Avukat M. Tarık GÜLERYÜZ
tarikguleryuz@talpa.org
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Ebru Avcı KARATAŞ
ebruavci@talpa.org
Muhasebe Sorumlusu
Dilek ÖZTÜRK
dilekozturk@talpa.org
Dış İlişkiler Koordinatörü
İpek BARAN
ipekbaran@talpa.org
Sistem Destek ve Bilişim
Engin KAYA
enginkaya@talpa.org
  Sekreter
Sosyal Tesis ve Lokal Sorumlusu
Ali AKTAŞ
aliaktas@talpa.org