Yönetim Organizasyon Şeması

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan
Kpt. Plt.H.Murat ERSOY
muratersoy@talpa.org
baskan@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Muharrem GÜNDOĞAN
muharremgundogan@talpa.org
Başkan Yrd.
Kpt. Plt. Mehmet USLAY
mehmetuslay@talpa.org
Genel Sekreter
Kpt. Plt. R. Okan ÜREKSOY
okanureksoy@talpa.org
Muhasip Üye
Kpt. Plt. A. Ebru TOKA
ebrutoka@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Cenk SEYMEN
cenkseymen@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Ertuğrul SEVİMLİ
ertugrulsevimli@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Ümit İSKENDER
umitiskender@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Erdinç KARAKOL
erdinckarakol@talpa.org
DENETLEME KURULU ÜYELERİ
Kpt. Plt. Bilal YALIN
bilalyalin@talpa.org
Kpt. Plt. Sadık KIRMAN
sadikkirman@talpa.org
Kpt. Plt. Göker BİLİR
gokerbilir@talpa.org
DİSİPLİN VE ETİK KURULU
Başkan
Kpt. Plt. Ümit İSKENDER
umitiskender@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Erdinç KARAKOL
erdinckarakol@talpa.org
Üye
Kpt. Plt. Ertuğrul SEVİMLİ
ertugrulsevimli@talpa.org
DIŞ İLİŞKİLER
IFALPA ve Ulus. İlişk.
Koordinatörü
Kpt. Plt. ………………………..
@talpa.org
ECA ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü
 Kpt. Plt. ………………………..
@talpa.org
IFALPA ve ECA Uluslararası İlişkiler Koor. Yrd.
Kpt. Plt. ………………………..
@talpa.org
TALPA Ankara Koordinatörü
İDARİ ORGANİZASYON ŞEMASI
İdari İşler Müdürü
Ebru YEĞİN
ebruyegin@talpa.org
İktisadi İşletme Sorumlusu
Dilek ÖZTÜRK
dilekozturk@talpa.org
          Hukuk Müşaviri             Avukat M. Tarık GÜLERYÜZ
tarikguleryuz@talpa.org
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Ebru Avcı KARATAŞ
ebruavci@talpa.org
Mali İşler Sorumlusu
Hale ERDİNÇ
haleerdinc@talpa.org
Dış İlişkiler Koordinatörü
İpek BARAN
ipekbaran@talpa.org
Sistem Destek ve Bilişim
Engin KAYA
enginkaya@talpa.org
Ön Büro Sorumlusu
Merve MÜFTÜOĞLU
mervemuftuoglu@talpa.org
Sosyal Tesis ve Lokal Sorumlusu
Ali AKTAŞ
aliaktas@talpa.org